Pastorační kalendář


ÚNOR

28.02.2021neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
28.02.2021neděleKřížová cesta

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

BŘEZEN

03.03.2021středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.03.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.03.2021neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
07.03.2021neděleKřížová cesta
13.03.2021sobotaVýroční den zvolení papeže Františka
14.03.2021neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
14.03.2021neděleKřížová cesta
21.03.2021neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
21.03.2021neděleMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
21.03.2021neděleKřížová cesta
21.03.2021neděleSvatojosefská pouť mužů – Svatý Hostýn
25.03.2021čtvrtekSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2021čtvrtekDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
26.03.2021 - 27.03.2021pátek - sobotaArcidiecézní setkání mládeže
28.03.2021neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
28.03.2021neděleKřížová cesta

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN

01.04.2021čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK
02.04.2021pátekPrvní pátek v měsíci
02.04.2021pátekVELKÝ PÁTEK
02.04.2021pátekDen přísného postu
02.04.2021 - 03.04.2020pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
03.04.2021sobotaBÍLÁ SOBOTA
03.04.2021sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.04.2021neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
04.04.2021neděleSbírka na Kněžský seminář AO
07.04.2021středaSvětový den zdraví
11.04.2021neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
18.04.2021neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24.04.2021sobotaPouť hasičů (XXVIII.) - Svatý Hostýn
25.04.2021neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
25.04.2021neděleSbírka na křesťanská média
25.04.2021neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

KVĚTEN

02.05.2021neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.05.2021nedělePouť bohoslovců za povolání (XIV.) - Svatý Hostýn
03.05.2021pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.05.2021čtvrtekDiecézní pouť – Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
07.05.2021pátekPrvní pátek v měsíci
08.05.2021sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
09.05.2021neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09.05.2021neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
09.05.2021nedělePouť podnikatelů (XIX.) - Svatý Hostýn
09.05.2021neděleSvátek matek
12.05.2021středaMezinárodní den ošetřovatelek
13.05.2021čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
14.05.2021pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
16.05.2021neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
16.05.2021neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
22.05.2021sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání
23.05.2021neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
23.05.2021neděleSbírka na církevní školy v diecézi
23.05.2021nedělePouť včelařů (XIX.) - Svatý Hostýn
24.05.2021pondělíDen modliteb za církev v Číně
25.05.2021úterýMezinárodní den ztracených dětí
30.05.2021neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2021úterýMezinárodní den dětí
03.06.2021čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
03.06.2021čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2021pátekPrvní pátek v měsíci
05.06.2021sobotaSvětový den životního prostředí
06.06.2021neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.06.2021úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
11.06.2021pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
12.06.2021sobotaPouť lékařů a zdravotníků (XI.) - Svatý Hostýn
13.06.2021neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.06.2021pátekArcidiecézní setkání dětí
20.06.2021neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.06.2021čtvrtekSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2021sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
27.06.2021neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.06.2021úterýSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC

02.07.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.07.2021sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.07.2021neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.07.2021pondělíSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2021pondělíNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
11.07.2021neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.07.2021neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.07.2021neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN

01.08.2021neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.08.2021úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.08.2021pátekPrvní pátek v měsíci
08.08.2021neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2021neděleSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2021neděleTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie; hlavní pouť – Svatý Hostýn
21.08.2021sobotaPouť pedagogů (XIII.) - Svatý Hostýn
22.08.2021neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.08.2021neděleMezinárodní den obětí náboženského násilí
22.08.2021neděleTradiční orelská pouť – Svatý Hostýn
28.08.2021sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin – Svatý Hostýn
29.08.2021neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2021středaSvětový dem modliteb za péči o stvoření
03.09.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.09.2021pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.09.2021sobotaMuklovská pouť (XXIX.) - Svatý Hostýn
05.09.2021neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.09.2021nedělePouť členů Matice svatohostýnské – Svatý Hostýn
08.09.2021středaMezinárodní den gramotnosti
12.09.2021neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2021čtvrtekDen církevních škol
19.09.2021neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.09.2021neděleMezinárodní den neslyšících
21.09.2021úterýMezinárodní den míru
26.09.2021neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.09.2021úterýSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2021úterýNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.10.2021neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.10.2021neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
09.10.2021 - 10.10.2021sobota - neděleDušičková pouť – Svatý Hostýn
10.10.2021neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2021sobotaSvětový den výživy
16.10.2021neděleSvatohubertská pouť (XXIII.) - Svatý Hostýn
17.10.2021neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.10.2021pátekMisijní most modlitby
24.10.2021neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.10.2021neděleDen modliteb za misie
24.10.2021neděleSbírka na misie
25.10.2021pondělíSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
25.10.2021 - 03.11.2021pondělí - neděleMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. Zpověď, sv. Přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
31.10.2021neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2021pondělíSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2021 - 08.11.2021pondělí - pondělíMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. Zpověď, sv. Přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
02.11.2021úterýVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2021středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.11.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.11.2021neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2021sobotaMezinárodní den nevidomých
14.11.2021neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.11.2021neděleSbírka na Charitu
14.11.2021neděleSvětový den chudých
17.11.2021středaMezinárodní den studentstva
21.11.2021neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
28.11.2021neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2021středaSvětový den boje proti AIDS
03.12.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.12.2021pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
10.12.2021pátekDen lidských práv
31.12.2021pátekDěkovná pobožnost na konci roku – Svatý Hostýn

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ÚNOR

02.02.2021úterý SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
02.02.2021úterý Žehnání hromniček
03.02.2021středa Svatoblažejské požehnání
03.02.2021středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.02.2021pátekPrvní pátek v měsíci
05.02.2021pátekNávštěva nemocných
07.02.2021neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2021čtvrtekSvětový den nemocných
12.02.2021 - 14.02.2021pátek - neděleArcidiecézni setkání katechetů
14.02.2021neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.02.2021neděleSbírka na opravy našeho kostela
17.02.2021středaPOPELEČNÍ STŘEDA
17.02.2021středaDen přísného postu
20.02.2021sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
21.02.2021neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
21.02.2021neděleSbírka Haléř svatého Petra
21.02.2021neděleKřížová cesta

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

PROSINEC 2020

Úklid kostela

Archiv kalendáře za rok 2021

LEDEN 01.01.2021pátekPrvní pátek v měsíci 01.01.2021pátekSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 01.01.2021pátekSvětový den modliteb za mír 03.01.2021neděle 2. NEDĚLE PO...

Archiv kalendáře za rok 2020

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoant...

Archiv kalendáře za rok 2019

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoa...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2017

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2016

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2015

LEDEN 1.1.2015 čtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny Marie 3.1.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku 3.1.2015 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šu...

Krátké zprávy

MŠE SVATÉ ONLINE (přímé přenosy) Pravidla pro bohoslužby Nepřehlédněte v únoru: Křížová cesta (neděle) Výuka náboženství (pátek) Nepřehléd...

Myšlenka na den

Přátelství je tou nejsladší věcí na světě. Sv. Augustin...

Nedělní liturgie

1. neděle postní 1. čtení: Gn 9,8-15 Žalm: Zl 25(24) 2. čtení: 1Petr 3,18-22 Evangelium: Mk 1,12-15...