Pastorační kalendář


KVĚTEN

08.05.2021sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
09.05.2021neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09.05.2021neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
09.05.2021nedělePouť podnikatelů (XIX.) - Svatý Hostýn
09.05.2021neděleSvátek matek
12.05.2021středaMezinárodní den ošetřovatelek
13.05.2021čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
14.05.2021pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
14.05.2021pátekVýuka náboženství 1.-5.třída
14.05.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
16.05.2021neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
16.05.2021neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
21.05.2021pátekVýuka náboženství 1.-5.třída
21.05.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
22.05.2021sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání
23.05.2021neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
23.05.2021neděleSbírka na církevní školy v diecézi
23.05.2021nedělePouť včelařů (XIX.) - Svatý Hostýn
24.05.2021pondělíDen modliteb za církev v Číně
25.05.2021úterýMezinárodní den ztracených dětí
28.05.2021pátekVýuka náboženství 1.-5.třída
28.05.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
30.05.2021neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2021úterýMezinárodní den dětí
03.06.2021čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
03.06.2021čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2021pátekPrvní pátek v měsíci
05.06.2021sobotaSvětový den životního prostředí
06.06.2021neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.06.2021úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
11.06.2021pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
12.06.2021sobotaPouť lékařů a zdravotníků (XI.) - Svatý Hostýn
13.06.2021neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.06.2021pátekArcidiecézní setkání dětí
20.06.2021neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.06.2021nedělePrvní svaté přijímání
24.06.2021čtvrtekSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2021sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
27.06.2021neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.06.2021úterýSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC

02.07.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.07.2021sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.07.2021neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.07.2021pondělíSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2021pondělíNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
11.07.2021neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.07.2021neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.07.2021neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN

01.08.2021neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.08.2021úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.08.2021pátekPrvní pátek v měsíci
08.08.2021neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2021neděleSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2021neděleTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie; hlavní pouť – Svatý Hostýn
21.08.2021sobotaPouť pedagogů (XIII.) - Svatý Hostýn
22.08.2021neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.08.2021neděleMezinárodní den obětí náboženského násilí
22.08.2021neděleTradiční orelská pouť – Svatý Hostýn
28.08.2021sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin – Svatý Hostýn
29.08.2021neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2021středaSvětový dem modliteb za péči o stvoření
03.09.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.09.2021pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.09.2021sobotaMuklovská pouť (XXIX.) - Svatý Hostýn
05.09.2021neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.09.2021nedělePouť členů Matice svatohostýnské – Svatý Hostýn
08.09.2021středaMezinárodní den gramotnosti
12.09.2021neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2021čtvrtekDen církevních škol
19.09.2021neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.09.2021neděleMezinárodní den neslyšících
21.09.2021úterýMezinárodní den míru
26.09.2021neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.09.2021úterýSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2021úterýNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.10.2021neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.10.2021neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
09.10.2021 - 10.10.2021sobota - neděleDušičková pouť – Svatý Hostýn
10.10.2021neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2021sobotaSvětový den výživy
16.10.2021neděleSvatohubertská pouť (XXIII.) - Svatý Hostýn
17.10.2021neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.10.2021pátekMisijní most modlitby
24.10.2021neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.10.2021neděleDen modliteb za misie
24.10.2021neděleSbírka na misie
25.10.2021pondělíSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
25.10.2021 - 03.11.2021pondělí - neděleMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. Zpověď, sv. Přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
31.10.2021neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2021pondělíSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2021 - 08.11.2021pondělí - pondělíMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. Zpověď, sv. Přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
02.11.2021úterýVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2021středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.11.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.11.2021neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2021sobotaMezinárodní den nevidomých
14.11.2021neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.11.2021neděleSbírka na Charitu
14.11.2021neděleSvětový den chudých
17.11.2021středaMezinárodní den studentstva
21.11.2021neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
28.11.2021neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2021středaSvětový den boje proti AIDS
03.12.2021pátekPrvní pátek v měsíci
03.12.2021pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
10.12.2021pátekDen lidských práv
31.12.2021pátekDěkovná pobožnost na konci roku – Svatý Hostýn

Lektoři 2021

Úklid kostela 2021

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN

01.04.2021čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK
02.04.2021pátekPrvní pátek v měsíci
02.04.2021pátekVELKÝ PÁTEK
02.04.2021pátekDen přísného postu
02.04.2021pátekRanní chvály v 8,00 h
02.04.2021pátekPrvní pátek v měsíci
02.04.2021pátekVELKÝ PÁTEK
02.04.2021pátekDen přísného postu
02.04.2021pátekRanní chvály v 8,00 h
02.04.2021 - 03.04.2020pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
03.04.2021sobotaBÍLÁ SOBOTA
03.04.2021sobotaRanní chvály v 8,00 h
03.04.2021sobotaAdorace u Božího hrobu
03.04.2021sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.04.2021neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
04.04.2021neděleSbírka na Kněžský seminář AO
07.04.2021středaSvětový den zdraví
09.04.2021pátekVýuka náboženství 3.třída
09.04.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
11.04.2021neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
16.04.2021pátekVýuka náboženství 1.-5.třída
16.04.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
18.04.2021neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
23.04.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče
24.04.2021sobotaPouť hasičů (XXVIII.) - Svatý Hostýn
25.04.2021neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
25.04.2021neděleSbírka na křesťanská média
25.04.2021neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
30.04.2021pátekVýuka náboženství 1.-5.třída
30.04.2021pátekMše svatá pro děti ze 3.třídy a jejich rodiče

KVĚTEN

02.05.2021neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.05.2021nedělePouť bohoslovců za povolání (XIV.) - Svatý Hostýn
03.05.2021pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.05.2021úterýSetkání farní rady v 18,00 h
05.05.2021středaVýuka náboženství 3.-5.třída
06.05.2021čtvrtekDiecézní pouť – Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
07.05.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.05.2021pátekNávštěva nemocných
07.05.2021pátekVýuka náboženství 1.-2.třída

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

PROSINEC 2020

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

Archiv kalendáře za rok 2021

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoant...

Archiv kalendáře za rok 2020

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoant...

Archiv kalendáře za rok 2019

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoa...

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní služba v Uherskohradištské nemocnici a.s.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski Mobil: 730 597 388 E-mail: klaret.ofm@centrum.cz Nemocni...

Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2017

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2016

Vysvětlivky Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí...

Archiv kalendáře za rok 2015

LEDEN 1.1.2015 čtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny Marie 3.1.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku 3.1.2015 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šu...

Krátké zprávy

MŠE SVATÉ ONLINE (přímé přenosy) Pravidla pro bohoslužby od 26.dubna 2021 Nepřehlédněte v květnu: Májové pobožnosti po večerní mši sv. (pondělí - sobota)...

Myšlenka na den

Přátelství je tou nejsladší věcí na světě. Sv. Augustin...

Nedělní liturgie

6. neděle velikonoční 1. čtení: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Žalm: Zl 98(97) 2. čtení: 1Jan 4,7-10 Evangelium: Jan 15,9-17...