Archiv kalendáře za rok 2015

LEDEN

1.1.2015 čtvrtek Slavnost Matky Boží, Panny Marie
3.1.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
3.1.2015 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
6.1.2015 úterý Slavnost Zjevení Páně
10.1.2015 sobotaTříkrálová sbírka ve farnosti
13.1.2015 sobotaKněžská kruciáta na Antonínku
17.1.2015 sobotaDěkanátní ples
18.1.-25.12015 neděle - sobota/td>Týden modliteb za jednotu křesťanů

ÚNOR

1.2.2015 neděle Farní kavárna
3.2.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
3.2.2015 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
18.2.2015 středa Popeleční středa
20.2.-22.2.2015 pátek - nedělePostní obnova pořádaná Maticí svatoantonínskou na Velehradě

BŘEZEN

1.3.2015 neděle Farní kavárna
3.3.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
3.3.2015 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
7.3.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
22.3.2015 neděleKřížová cesta na Svatém Antonínku s Maticí
28.3.2015 sobotaArcidiecézní setkání mládeže s otcem arcibiskupem
28.3.2015 sobotaVelikonoční zpověď
29.3.2015 neděleKvětná neděle
29.3.2015 neděleKřížová cesta v přírodě

DUBEN

2.4.2015 čtvrtek Zelený čtvrtek
3.4.2015 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
3.4.2015 pátek Velký pátek
4.4.2015 sobota Bílá sobota
5.4.2015 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
5.4.2015 neděle Farní kavárna
8.4.2015 úterýKněžská kruciáta na Antonínku
12.4.2015 neděleValná hromada Matice svatoantonínské v Ostrožské Lhotě
18.4.2015 sobota Adorace po mši svaté
20.-26.4.2015 pondělí - sobotaTýden modliteb na duchovní povolání

KVĚTEN – měsíc Panny Marie

1.-3.5.2015 pátek - neděle Pěší pouť do Šaštína více zde
2.5.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
3.5.2015 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
5.5.2015 úterýKněžská kruciáta na Antonínku
10.5.2015 neděle Farní kavárna
14.5.2015 čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
15.-16.5.2015 pátek - sobotaDiecézní eucharistický kongres v Olomouci – diecézi příprava na NEK (pá-program pro děti)
17.5.2015 neděle 1. svaté přijímání
24.5.2015 neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
29.5.2015 pátekNoc kostelů
29.5.2015 pátek113. výročí narození P. Šuránka
31.5.2015 neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
31.5.2015 neděleII. Společná pouť 4 matic na - Svatém Hostýně Pouť Matice svatoantonínská na Svatém Antonínku

ČERVEN – měsíc Božského srdce Ježíšova

2.6.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
3.6.2015 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
4.6.2015 čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně
6.6.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
6.6.2015 sobota Děkanátní modlitební pouť na Velehradě za rodiny a povolání s o.arcibiskupem
7.6.2015 neděleFarní kavárna
12.6.2015 pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
13.6.2015 sobota Domácí pouť
14.6.2015 neděle Hlavní pouť
21.6.2015 neděle Farní den
24.6.2015 pátek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
27.6.-28.6.2015 sobota a neděle Kající pěší pouť františkánů Velehrad - Antonínek – přespávají ve Lhotě
27.6.2015 sobota Večer chval s františkány v našem kostele
28.6.2015 neděle Možnost připojit se k pěším poutníkům na Antonínek
28.6.2015 neděle Pouť Petra a Pavla
29.6.2015 pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla

ČERVENEC

3.7.2015 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
4.7.-5.7.2015 sobota a neděle Pěší pouť z Antonínku na Velehrad
5.7.2015 neděle Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
7.7.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
12.7.-16.7.2015 neděle - čtvrtek Antonínovo léto
25.7.2015 sobota Svátek sv. Jakuba Staršího patrona farnosti
26.7.2015 neděleHodová mše svatá
28.7.-3.8.2015 úterý - pondělí Farní tábor v Pačlavicích
29.7.-1.8.2015 středa - sobota I. pěší pouť Šaštín - Svatý Antonínek – Velehrad (jde i P.Peňáz)
31.7.2015 pátek Poutníci ze Šaštína nocují v Ostrožské Lhotě

SRPEN

3.8.2015 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
7.8.-9.8.2015 pátek - neděle Hlavní oslavy 200. výročí Dona Bosca – pro širokou veřejnost především sobota
8.8.2015 sobota Poutní zájezd s Maticí svatoantonínskou do Velkých Karlovic a Rožnova pod Radhoštěm
11.8.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
15.8.2015 sobota Nanebevzetí Panny Marie
22.8.2015 sobota Hvězdicová pouť – mše svatá na Velehradě
28.8.2015 pátek Žehnání aktovek
30.8.2015 neděle Dožínková pouť
30.8.2015 neděle FRANTIŠEK BLÁZEN (divadlo)

ZÁŘÍ

1.9.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
3.9.2015 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
5.9.-6.9.2015 sobota a neděle Cyklopouť do Kroměříže
5.9.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
28.9.2015 pondělí Slavnost svatého Václava

ŘÍJEN – měsíc Panny Marie Růžencové

3.10.2015 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
3.10.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
4.10.2015 neděle Farní kavárna
6.10.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
11.10.2015 neděle V. Drakiáda na Antonínku
15.10.-17.10.2015 čtvrtek - sobota Národní eucharistický kongres v Brně
24.10.2015 sobota Dušičková pouť na Antonínku
25.10.2015 neděle Výročí posvěcení kostela – 107 let - po mši svaté bude farní kavárna
31.10.2015 sobota Prodej knih a kalendářů a výstava křestních roušek

LISTOPAD

1.11.2015 neděle Slavnost Všech svatých
1.11.2015 neděle Prodej knih a kalendářů a výstava křestních roušek
3.11.2015 úterý Kněží se v Ostrožské Lhotě opět sejdou ke společné modlitbě
3.11.2015 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
3.11.2015 úterý 33. výročí úmrtí P. Šuránka
7.11.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
7.11.-8.11.2015 sobota a neděle Prodej knih a kalendářů a výstava křestních roušek
22.11.2015 neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
29.11.2015 neděle 1. neděle adventní
30.11.2015 pondělí Roráty

PROSINEC

1.12.2015 úterý Kněžská kruciáta na Antonínku
2.12.2015 středa Roráty
3.12.2015 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
5.12.2015 sobota Úklid kostela
5.12.2015 sobota První sobota na Svatém Antonínku
6.12.2015 neděle Farní kavárna
7.12.2015 pondělí Roráty
8.12.2015 úterý Neposkvrněné početí Panny Marie
9.12.2015 středa Roráty
11.12.2015 pátek Adorační den farnosti
14.12.2015 pondělí Roráty
16.12.2015 středa Roráty
19.12.2015 sobota Rozvážení Betlémského světla po ČR
19.12.2015 sobota Příležitost k předvánoční svaté zpovědi od 16,00 h do 18,00 h
19.12.2015 sobota Příprava stromků do kostela
21.12.2015 pondělí Roráty
23.12.2015 středa Roráty a výzdoba kostela
25.12.2015 pátek Slavnost Narození Páně
25.12.2015 pátek Koledování na Boží Narození
26.12.2015 sobota Svátek sv. Štěpána
27.12.2015 neděle Svátek Svaté Rodiny
31.12.2015 čtvrtek Silvestrovská půlnoční na Antonínku