P. Antonín Šuránek

Bohoslužba k 41. vyročí úmrtí P. Šuránka

Bohoslužba k 41. vyročí úmrtí P. Šuránka

U příležitosti 41. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka, našeho rodáka, jsou zváni kněží a věřící k děkovné bohoslužbě. Mše svatá se uskuteční kostele sv. Ja...

Před 120 lety se narodil Antonín Šuránek

Před 120 lety se narodil Antonín Šuránek

Před 120 lety se narodil v Ostrožské Lhotě Antonín Šuránek, který se dnes řadí mezi kandidáty svatořečení. Více ZDE...

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

Děkovná bohoslužba za život a dílo P. Antonína Šuránka

V úterý 9. listopadu 2021 se v 16.00 sejdou kněží a věřící v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě, aby poděkovali za život P. Šuránka, prosili za vlastní posvěcení a...

Ke stříbrnému výročí kněžství dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

Ke stříbrnému výročí kněžství dostal P. Šuránek „darem“ pětiletou internaci v Želivu

P. Antonín Šuránek (1902-1982) je jedním z kandidátů na svatořečení v olomoucké arcidiecézi. Zemřel v pověsti svatosti a velmi záhy po jeho smrti se vytvořila skupinka nadšenců, kt...

Novéna P. ANTONÍNA ŠURÁNKA za Standu Zlámalíka

Novéna P. ANTONÍNA ŠURÁNKA za Standu Zlámalíka

Františkání (kněží i laici) napříč republikou se modlí za dar uzdravení. Připojit se může každý z nás ... Více informací zde...

Před 38 lety zemřel služebník Boží P. A. Šuránek

Před 38 lety zemřel služebník Boží P. A. Šuránek

V těchto dnech si připomínáme 38. výročí úmrtí P. A. Šuránka, který zemřel 3. 11. 1982 v pověsti svatosti. Připomenout si jeho osobnost můžeme např. zde...

Kněží prosili za vlastní posvěcení a s věřícími si připomněli život a odkaz P. Šuránka

Kněží prosili za vlastní posvěcení a s věřícími si připomněli život a odkaz P. Šuránka

Kněží spolu s věřícími prosili první listopadvé úterý za vlastní posvěcení a připomněli si život a odkaz P. Antonína Šuránka. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Anton...

Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka

Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka. Společná modlitba začne v...

Štramberáci nám přiblíží život a odkaz P. Šuránka

Štramberáci nám přiblíží život a odkaz P. Šuránka

Již nyní Vás srdečně zveme v neděli 19. května 2019 na Svatý Antonínek. S komponovaným pořadem Vzpomínky na pátera Antonína Šuránka zde vystoupí štramberský Chrámový sbor s diri...

Kněží se poblíž hrobu P. Šuránka modlili za vlastní posvěcení

Kněží se v blízkosti hrobu P. Šuránka, který svůj život zasvětil výchově kněžského dorostu, modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Mši svatou sloužil Mons. Vo...

Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. listopadu

Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. listopadu

Služebník Boží P. Antonín Šuránek zasvětil svůj život výchově kněží a zemřel v pověsti svatosti. To byl jeden z důvodů, proč se kněží od roku 2007 scházejí poblíž jeho hro...

Před 116 lety se narodil P. Šuránek

Před 116 lety se narodil P. Šuránek

Před 116 lety se v Ostrožské Lhotě narodil Antonín Šuránek. Muž, u kterého nyní probíhá proces blahořečení. Známe ho? Víme co lidi na jeho životu, odkazu a díle zaujalo?...

Ve Štramberku budou vzpomínat na P. Šuránka

Ve Štramberku budou vzpomínat na P. Šuránka

Štramberský chrámový sbor a Divadlo Pod věží ze Štramberka Vás srdečně zvou na komponované pásmo k životnímu výročí výjimečného Služebníka Božího VZPOMÍNKY NA PÁTERA ANTON...

Kněží a věřící si na Svatém Antonínku připomenou 35. výročí úmrtí P. Šuránka

Kněží a věřící si na Svatém Antonínku připomenou 35. výročí úmrtí P. Šuránka

Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí a modlili za vlastní posvěcení a...

Na Antonínku se uskutečnila připomínka 115. výročí narození P. Šuránka

Věřící z blízkého okolí, ale i vzdálenějších míst se sešli na Svatém Antonínku. Společně se modlili, slavili mši svatou,… a zavzpomínali na služebníka Božího P. A. Šuránk...

Na Antonínku si připomeneme 115. výročí narození P. A. Šuránka

Na Antonínku si připomeneme 115. výročí narození P. A. Šuránka

Letos v květnu uplyne 115 let od doby, kdy se narodil služebník Boží P. Antonín Šuránek. Společně si připomenout jeho život a především odkaz budeme mít příležitost v sobotu...

Děkovná bohoslužba k 34. výročí úmrtí P. Šuránka

Deset kněží, čtyři bohoslovci a pár desítek věřících z domácí farnosti, ale převážné z okolí se sešli v úterý 8. 11. v kostele svatého Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě. P...

Kněží a věřící budou děkovat a prosit poblíž hrobu P. Šuránka

Kněží a věřící budou děkovat a prosit poblíž hrobu P. Šuránka

Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí do jeho rodiště, aby se poblíž...

Před 90. lety přijal P. Šuránek svátost kněžství

Před 90. lety přijal P. Šuránek svátost kněžství

P. Šuránek – kněz, vychovatel kněží, zpovědník, duchovní vůdce, doktor teologie, spisovatel, pokorný a skromný člověk, … V těchto dnech uplynulo 90. let do doby, kdy služeb...

Věřící se modlí za uzdravení na přímluvu P. Šuránka

Věřící se modlí za uzdravení na přímluvu P. Šuránka

V pondělí utrpěl vážná zranění kněz - minorita P. Robert Mayer, který v současné době působí v brněnské farnosti, při kostele sv. Janů. Kněz leží ve velmi kritickém stavu v B...

Kněží i laici si připomněli výročí úmrtí P. Šuránka - foto+video

Kněží i laici si připomněli výročí úmrtí P. Šuránka - foto+video

Kněží, bohoslovci, domácí farníci, ale především řada „přespolních“ věřících se sešla ke společné bohoslužbě. Společně prosili za posvěcení kněží a nová kněžsk...

Kněží se v Ostrožské Lhotě opět sejdou ke společné modlitbě (3.11.)

Kněží se v Ostrožské Lhotě opět sejdou ke společné modlitbě (3.11.)

Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A. Šuránka přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí do jeho rodiště, aby se poblíž...

Vzpomínkové odpoledne na služebníka Božího P. A. Šuránka

Vzpomínkové odpoledne na služebníka Božího P. A. Šuránka

Fotogalerie na webu Člověk a víra Třetí neděli postní byl v Ostrožské Lhotě odpoledne nezvyklé zaplněný kostel. Křížové cesty se většinou účastní jen malá hrstka farník...

Svědectví víry P. Šuránka. Zajímavá beseda pro všechny, kdo chtějí vědět víc.

Svědectví víry P. Šuránka. Zajímavá beseda pro všechny, kdo chtějí vědět víc.

Matice svatoantonínská a farnost Ostrožská Lhota zve srdečně všechny na besedu s žáky, pamětníky a ctiteli P. Antonína Šuránka do Ostrožské Lhoty. V neděli 8. b...

Kněží se modlili za vlastní posvěcení a s věřícími vzpomínali na P. Šuránka

Kněží se modlili za vlastní posvěcení a s věřícími vzpomínali na P. Šuránka

Fotografie si můžete prohlédnout na webu Člověk a víra zde a zde Další foto je zde Již osmkrát se v Ostrožské Lhotě sešli kněží, aby se společně modlili za vlas...

Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka

Mše svatá u příležitostí výročí úmrtí P. Šuránka

V úterý 4. listopadu 2014 se v Ostrožské Lhotě uskuteční mše svatá u příležitostí 32. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka. Kněží budou mši svatou slou...

Odhalení reliéfu P. Antonína Šuránka - Velký Ořechov

Odhalení reliéfu P. Antonína Šuránka - Velký Ořechov

Arcibiskup Jan Graubner požehnal v neděli 14.9.2014 reliéf P. Antonína Šuránka. Fotografie z požehnání jsou k nahlédnutí na stránce Člověk a Víra Video naleznete Člověk...

Arcibiskup Jan požehná ve Velkém Ořechově pamětní desku P. Šuránkovi

Arcibiskup Jan požehná ve Velkém Ořechově pamětní desku P. Šuránkovi

Farnost a obec Velký Ořechov zve srdečně všechny ctitele služebníka Božího P. Antonína Šuránka na slavnostní odhalení pamětní desky. Mši svatou, po níž dojde k požehnání desky,...

Před 112 lety se narodil služebník Boží P. Šuránek

Před 112 lety se narodil služebník Boží P. Šuránek

P. Antonín Šuránek se narodil 29. května 1902 o slavnosti Těla a krve Páně. V těchto dnech se církev připravuje na jinou slavnost – slavnost Seslání Ducha svatého, Boží hod svat...

Pozvání na mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Šuránka

Pozvání na mši sv. u příležitosti výročí úmrtí P. Šuránka

Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže sobě trní, hloží…. Služebník Boží P. Antonín Šuránek * 29. května 1902 + 3. listopadu 1982 Spir...

TV NOE - archivní pořad týkající se P. Šuránka

V archivu TV NOE můžete shlédnou publicistický pořad Hrdinové víry, týkající se osobnosti služebníka Božího P. Antonína Šuránka. (Premiéra duben 2013) Pořad naleznete...

Připomínka narození služebníka Božího P. A. Šuránka - 29.5.

Ve středu 29. května 2013 si v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě připomeneme již 111. výročí narození P. Šuránka. Program: 17:20 rozjímavý růženec s texty P....

Druhý díl pořadu Hrdinové víry bude patřit P. Šuránkovi

Televize Noe zahájit vysílání nového publicistického pořadu o významných křesťanských osobnostech 20. století. Druhý díl, který má premiéru 2. 4. ve 20:00 hod. bude patřit slu...

Zemřel P. Alois Kotek, propagátor odkazu P. Šuránka

Bližší informace naleznete zde...

Archiv TV Noe - reportáž ze mše sv. k 30. výročí úmrtí P. Šuránka

Archiv TV Noe - reportáž ze mše sv. k 30. výročí úmrtí P. Šuránka

V úterý 6. listopadu 2012 byla u příležitosti 30. výročí úmrtí služebníka Božího P. Šuránka v Ostrožské Lhotě sloužena mše svatá. Sjelo se více než tři desítky kněží v ...

Přepis kázání při pohřbu P. Šuránka

Přepis kázání při pohřbu P. Šuránka

Do Ostrožské Lhoty 9. listopadu 1982 mířily kroky desítek kněží z celé Moravy a bez nadsázky stovky lidí z blízka i dáli. Všichni měli jeden společný cíl – zúčastnit se pohřb...

Připomínka 30. výročí umrtí P. Šuránka v naší farnosti

Připomínka 30. výročí umrtí P. Šuránka v naší farnosti

V den výročí úmrtí P. Šuránka se sešli farníci opět k modlitbě růžence. Každý 3. den v měsíci se schází skupinka věřících u jeho hrobu a modlí se společně za posvěcení k...

Celé znění poslední vůle P. Šuránka

Celé znění poslední vůle P. Šuránka

V rámci pohřbu služebníka Božího P. Šuránka (9. 11. 1982) byla přečtena i jeho poslední vůle. Úryvek z ní byl vytištěn a rozdán přítomným lidem jako upomínka. Nyní si ji může...

Kněz ryzích charakterů

Kněz ryzích charakterů

Služebník Boží P. Antonín Šuránek (*29. 5. 1902 † 3. 11. 1982) byl podle slov pamětníků kněz ryzího charakteru. Již krátce po jeho smrti začali shromažďovat písemné materiál...

Pozvánka na mši svatou u příležitosti 30. výročí úmrtí P. Šuránka

Pozvánka na mši svatou u příležitosti 30. výročí úmrtí P. Šuránka

Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže sobě trní, hloží…. Služebník Boží P. Antonín Šuránek * 29. května 1902 + 3. listopadu 1982 Spir...

Svatý František z Assisi - 4. říjen

Svatý František z Assisi - 4. říjen

Během internace v Želivu složil P. Šuránek celou řadu básní. Většina vznikla k danému liturgickému období, které právě probíhalo nebo je napsal pro své spolubratry – spoluvě...

DVD - Posvětit kopec sv. Antonína

DVD - Posvětit kopec sv. Antonína

Při Dožínkové pouti bylo požehnáno DVD s názvem Posvětit kopec svatého Antonína. Jedná se o namluvené vzpomínky P. Antonína Šuránka a dobových svědků na dobu, kdy začínal...

Radio Praglas odvysílalo pořad Poutní místo sv. Antonínek na Blatnické hoře

Radio Praglas odvysílalo pořad Poutní místo sv. Antonínek na Blatnické hoře

Díky archivu Radia Proglas si můžete i Vy poslechnout poutavé vyprávění pana Slavomíra Budaře, P. Zdeňka Stodůlky-faráře z Blatnice a paní Marie Špirudové-předs...

Myšlenky P. Antonína Šuránka

Myšlenky P. Antonína Šuránka

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži připravuje pro své studenty na každý měsíc Myšlenku na den. Jedná se o citáty z Písma svatého, svatých, ale i současných autorů, k...

Složíme mozaiku vzpomínek na P. Šuránka?

Složíme mozaiku vzpomínek na P. Šuránka?

Začátkem března letošního roku se ve farnosti uskutečnila beseda s panem Slavomírem Budařem z Blatnice. Velmi barvitě nám vyprávěl o služebníku Božím P. Šuránkovi. Téměř tř...

Proč se ve spojení s P. Šuránkem objevuje oslovení Antal?

Proč se ve spojení s P. Šuránkem objevuje oslovení Antal?

V knihách a článcích týkajících se P. Šuránka je možné občas narazit na oslovení Antal. Oslovovali ho tak přátelé, ale i on sám. Můžeme se o tom přesvědčit např. i na je...

V časopise Naše rodina vyšel článek o P. Šuránkovi

V časopise Naše rodina vyšel článek o P. Šuránkovi

Zajímavý článek týkající se P. Šuránka, Lhoty, Blatnice, Antonínku ... si můžete přečíst zde...

V den výročí narození P. Šuránka se lidé sešli k modlitbě

V den výročí narození P. Šuránka se lidé sešli k modlitbě

Nejen z Ostrožské Lhoty a sousední Blatnice se šešli lidé u hrobu P. Šuránka a následné modlitbě v kostele. Více zde...

Páter Antonín Šuránek – člověk, na kterého vzpomínáme s pokorou

Páter Antonín Šuránek – člověk, na kterého vzpomínáme s pokorou

V úterý 5.6. 2012 vyšel v Hodonínském deníku následující článek: Páter Antonín Šuránek – člověk, na kterého vzpomínáme s pokorou...

Psáno před třiceti lety - k osmdesátinám P. Šuránka

Psáno před třiceti lety - k osmdesátinám P. Šuránka

Následující článek nemohl psát nikdo jiný, než člověk, který P. Šuránka osobně znal. Originál je napsán na léty zažloutlých papírech, nalezených na půdě mezi hromadou...

Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli vě...

Připomínka 110 let od narození Služebníka Božího P. Antonína Šuránka

Připomínka 110 let od narození Služebníka Božího P. Antonína Šuránka

Letos v květnu uplyne rovných 110 let od narození Služebníka Božího P. Antonína Šuránka. Ve stejný den byl ve farním kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě i pokřtěn....

Ohlasy na besedu s panem Budařem

Ohlasy na besedu s panem Budařem

Uplynul již týden od besedy s panem Slavomírem Budařem, který nám do Lhoty přišel z Blatnice povyprávět o našem rodáku P. Šuránkovi. Pan Budař letos oslaví 92. narozeniny. Už je...

Dělníku na kříži

Dělníku na kříži

P. Antonín Šuránek Dělnictvo kněží svých, posiluj, opatruj! Žehnej nám při práci, ulehčuj v starosti, tělo chraň úrazu, duše veď k svatosti. Zbavuj nás sobectví, u...

Výročí 2012

Výročí 2012

V letošním roce, si připomínáme dvě kulatá výročí spojená s P. Antonínem Šuránkem. 29. května by se dožil 110 let 3. listopadu uplyne 30. výročí jeho úmrtí...

Poslechněte si pořad o P. Šuránkovi z archivu rádia Proglas

Poslechněte si pořad o P. Šuránkovi z archivu rádia Proglas

Před časem byly v rádiu Proglas odvysílány dva pořady týkající se P. Šuránka. Díky archivu si je můžete online poslechnout. První příspěvek...

Beseda s panem Budařem o P. Šuránkovi - 11. 3. 2012

Beseda s panem Budařem o P. Šuránkovi - 11. 3. 2012

Kde: Pastorační dům P.AŠ v Ostrožské Lhotě Kdy: 11. března 2012 ve 14:45 hod. (ve 14:OO začne v kostele křížová cesta) Už jste někdy dostali otázku: Čím P. ...

Rádio Proglas bude vysílat pořad o procesu blahořečení Služebníka Božího P. A. Šuránka

Rádio Proglas bude vysílat pořad o procesu blahořečení Služebníka Božího  P. A. Šuránka

V květnu roku 1996 začal na olomouckém arcibiskupství diecézní proces k jeho blahořečení. Nyní se procesem zabývá Římská kongregace pro svatořečení. V rozhovoru s předsedo...

Myšlenky z kázání při rekviem za Jana Palacha

Myšlenky z kázání při rekviem za Jana Palacha

Některé myšlenky z kázání P. Antonína Šuránka, které si mohli vyslechnout účastníci rekviem za Jana Palacha na dómě v Olomouci dne 25. 1. 1969. (Jan Palach...

PROGLAS bude vysílat pořad o P. Šuránkovi

PROGLAS bude vysílat pořad o P. Šuránkovi

Na Božího služebníka P. Antonína Šuránka vzpomíná vydavatel jeho spisů P. Alois Kotek. Obnovená premiéra: 8. ledna 2012 v 17:00 Opakování: 12. ledna 2012 ve 22:30 a 17....

Vzpomínky pana Slavomíra Budaře na P. Šuránka

Vzpomínky pana Slavomíra Budaře na P. Šuránka

Pan Slavomír Budař se narodil 8.10. 1920 v Rokytnici u Přerova. Matka byla rodačkou z Blatnice a do Rokytnice šla, co by mladé děvče, do služby k sedlákům. Tam se seznámila se svý...

Co napsal roku 1935 P. Šuránek o Blatnické hoře?

Co napsal roku 1935 P. Šuránek o Blatnické hoře?

Roku 1940 vyšla útlá knížečka, která obsahovala životopis sv. Antonína Paduánského. Byla v ní zaznamenána jak historie Blatnické hory, tak i kaple samotné, ale nalezneme v ní i kap...

Kněží se modlili za vlastní posvěcení

Kněží se modlili za vlastní posvěcení

Již po páté se letos sjeli kněží z různých koutů arcidiecéze, aby spolu s věřícími prosili za vlastní posvěcení. Koná se tak vždy u příležitosti výročí úmrtí Služebn...

Dne 3. listopadu 1982 zemřel P. A. Šuránek

Dne 3. listopadu 1982 zemřel P. A. Šuránek

Před 29 lety odešel na věčnost P. A. Šuránek. Zemřel na podzim, v čase "dušičkovém" ... Jak asi prožíval a na co myslel v době podzimu během své internace v Želivu? Můž...

Pozvánka na mši svatou u příležitosti výročí úmrtí P. Šuránka

Pozvánka na mši svatou u příležitosti výročí úmrtí P. Šuránka

Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže sobě trní, hloží…. Služebník Boží P. Antonín Šuránek * 29. května 1902 + 3. listopadu 1982 Spir...

Želivská křížová cesta - píseň

Želivská křížová cesta - píseň

Text napsal P. Antonín Šuránek v internaci v Želivě (1951 – 1955) na nápěv písně „Když na kříži pněl Spasitel“, Kancionál č. 306 Úvod: Je cesta trním poset...

Píseň - Buď od nás pozdraven

Píseň - Buď od nás pozdraven

Text a nápěv: P. A. Šuránek 1. Buď od nás pozdraven, čistých srdcí králi, celý svět kéž Tě zná a Tvou moudrost chválí. Refrén Ty jsi pastýř náš, Ty své ovc...

Odkazy související s P. Antonínem Šuránkem

Dokument V roce 2005 natočilo Studio TELEPACE dokument o P. Šuránkovi s názvem Pěšák Boží. Je zde něčrtnuta jeho celá životní pouť, svědectví a vzpomíky jeho sučasníků....

Kontakt

Zprávy o vyslyšení proseb zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké Wurmova 9 Olomouc 771 01...

Slunečnice

Slunečnice

26. 8. 1954 Želiv Musí mít zvláštní sílu. Divím se dojetím. Na zdíce před rokem zapadlo seménko a začalo klíčit. Ukázalo se zelené stéblo. Vítr jím lomcoval. Nedal...

Svatý Jiří

Svatý Jiří

9. 5. 1954 Želiv Byl voják Boží! Vždycky na svém místě! Šel cestou pravdy - bezbečně a jistě. Vždy věrný Bohu, věrný povinnosti! Skutečný, rázný, plný mužných...

Životní pouť Služebníka Božího P. Antonína Šuránka

Životní pouť Služebníka Božího P. Antonína Šuránka

Narodil se 29.května 1902 (na slavnost Těla a krve Páně) v Ostrožské Lhotě č.p. 28 v rodině Martina a Anny (rozené Vaňkové) jako předposlední ze šesti sourozenců. V deseti letech mu...

Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi

Co je to novéna a jak vznikla? Název novéna je odvozen z latiny od číslovky devět, je to tedy modlitba, která se modlí po dobu devíti dní. Po nanebevstoupení Páně se apoštolov...

Modlitba P. Antonína Šuránka

Modlitba P. Antonína Šuránka: Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže, sobě trní, hloží. Být jak zrno, skryté v Boží zemi, hrstka kvasu, o níž lidé neví....

Důležitá data v životě P. Šuránka

29. 5. 1902 narozen v Ostrožské Lhotě 1908 - 1912 obecná škola v Ostrožské Lhotě 1912 - 1914 měšťanka v Uherském Ostrohu 1914 - 1922 klasické gymnasium v Uhersk...

Z poslední vůle P. Šuránka

„Děkuji milosrdnému Bohu za dar života, za to, že jsem se narodil v křesťanské rodině, že jsem byl pokřtěn, křesťansky vychován a povolán ke svatému kněžství. I za...

Mons. Jan Graubner - další z žáků P. Šuránka

Mons. Jan Graubner - další z žáků P. Šuránka

Arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner, vydal roku 2010 knihu Kněžské osobnosti - Medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století. Mezi 48 kněžími, kteří ho zvláště osl...

Diecézní proces P. Antonína Šuránka

Byl veden u Arcibiskupství olomouckého od 3. 5.1996 do 21. 9.1999. Příslušná komise měla celkem 43 zasedání. Vyslechnuto bylo 43 svědků: 1 biskup, 13 kněží diecézních...

Mons. Erich Pepřík vzpomíná na svého spirituála

Vzpomínám na svého spirituála Napište o P. Šuránkovi … Byl jsem požádán, abych napsal článek o Mons. Šuránkovi. Slíbil jsem, ale napsání článku jsem stále odkládal...

Kandidáti na blahořečení z Olomoucké arcidiecéze

Antonín Cyril Stojan (1851-1923) Olomoucký arcibiskup v letech 1921-1923. Pocházel z Beňova (nedaleko Přerova), pohřben na Velehradě. Beatifikační proces byl v olomoucké arcidiecéz...

Co je to kanonizační proces?

Co je to kanonizační proces?

Kanonizace (svatořečení) v katolické církvi znamená prohlášení za svatého. V současném kanonickém právu je kanonizace posledním papežským úkonem, kterým je služebník Boží, z...