Modlitební Společenství P. Šuránka

V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka, jehož hlavním cílem byla modliba za kněze. Mezi prvními členy byli věřící nejen z Blatnice, ale také z Veselí nad Moravou a Uherského Hradiště.

Postupně se přidávali další členové z Moravského Písku, Hroznové Lhoty a Ostrožské Lhoty. Lidé přicházeli a odcházeli až se vykrystalizovalo pevné jádro z obyvatel Blatnice a Ostrožské Lhoty. Dvou farností, v nichž P. Šuránek působil. V Ostrožské Lhotě se navíc narodil a byl také pohřben na tamním hřbitově.

Společenství se schází každé úterý od 19.30 hod.

Pokud to počasí dovolí, bývají setkání v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře. Na místě, kde za svého života působil právě P. Šuránek, jemuž celý tento kraj tolik ležel na srdci. Jeho touhou bylo, aby právě z tohoto místa vzešla duchovní obnova slováckého lidu.

V zimním období se společenství schází v kostele sv. Ondřeje v Blatnici.

V únoru 2012 se v 16.30 sešla nová modlitební skupina Společenství P. Antonína Šuránka v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatničce. Kdo by měl z Blatničky i dalších okolních obcí zájem, může se přidat.

Zájem už projevili věřící i ze vzdálenějších farností, že by se alespoň v duchu spojovali v modlitbě. V příloze jsou uvedeny texty, které používáme.
Pokud se někdo připojí a potřeboval by poradit, nebo se něco zeptat, může kontaktovat Lenku Fojtíkovou na tel. čísle: 777 331 582 a 774 831 582 nebo na e-mail. adrese: fojtikova-l@seznam.cz

Pokud by někde vzniklo další společenství, chtěli jsme Vás poprosit, abyste nám dali vědět, abychom věděli, kdo se s námi v modlitbách spojuje.

Lenka Fojtíková