Bohoslužba k 41. vyročí úmrtí P. Šuránka

Bohoslužba k 41. vyročí úmrtí P. Šuránka

U příležitosti 41. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka,
našeho rodáka,
jsou zváni kněží a věřící k děkovné bohoslužbě.

Mše svatá se uskuteční kostele sv. Jakuba Staršího
v Ostrožské Lhotě,
v úterý 7. 11. 2023 v 16.00.
Hlavním celebrantem bude
Mons. Josef Nuzík,
administrátor arcidiecéze olomoucké.

Následuje krátka adorace.

Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D., církevní historička,
promluví o P. Šuránkovi v kontextu doby, ve které žil.

Setkání zakončíme u hrobu P. A. Šuránka na místím hřbitově.

Při mši svaté poděkujeme za jeho příkladný život a odkaz.
Budeme prosit za posvěcení kněží, vytrvalost v dobrém
a nová kněžská a řeholní povolání.