Archiv kalendáře za rok 2017

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Akce na kopci sv. Antonína
Významné dny, sbírky, apod. Ostatní akce v Ostrožské Lhotě Akce v okolí

LEDEN

01.01.2017 neděle Slavnost Matky Boží, Panny Marie
01.01.2017 neděle Světový den modliteb za mír
03.01.2017 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.01.2017 pátek Slavnost Zjevení Páně
08.01.2017 neděleSvátek Křtu Páně
18.1.-25.1.2017 středa – středaTýden modliteb za jednotu křesťanů

ÚNOR

tr>
03.02.2017 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
11.02.2017 sobota Světový den nemocných
19.02.2017 neděle Sbírka Haléř svatého Petra

BŘEZEN

01.03.2017 středa Popeleční středa
03.03.2017 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.03.2017sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
20.03.2017 pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
25.03.2017 sobotaDen modliteb za počatý život

DUBEN

01.04.2017 sobotaSetkání mládeže Arcibiskupství Olomouckého
01.04.2017 sobotaPouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
03.04.2017 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
14.04.-15.04.2017 pátek a sobota Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
16.04.2017 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
16.04.2017 neděleSbírka na kněžský seminář Arcibiskupství Olomouckého

KVĚTEN

03.05.2017 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.05.2017 sobota Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
07.05.2017 neděle Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
07.05.2017 neděle Sbírka na křesťanská media
14.05.2017 neděleSvátek matek
21.05.2017 neděle Den modliteb za pronásledované křesťany
24.05.2017 středa Den modliteb za církev v Číně
25.05.2017 čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
26.05.2017 pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

ČERVEN

03.06.2017 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2017 neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
04.06.2017 neděleSbírka na církevní školy
08.06.2017 čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
11.06.2017 neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
13.06.2017 pondělí Domácí pouť na Antonínku
15.06.2017 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
17.06.2017 sobota Diecézní pouť - Svěcení jáhnů - katedrála
20.06.2017 úterý Diecézní pouť – Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
23.06.2017 pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
24.06.2017 úterý Diecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
29.06.2017 čtvrtek Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

ČERVENEC

03.07.2017 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.07.2017 středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2017 středaNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
25.07.2017 júterý Svátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti

SRPEN

3.8.2017 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
15.08.2017 úterý Nanebevzetí Panny Marie
15.8.-20.8.2017 úterý - neděleCelostátní setkání mládeže v Olomouci

ZÁŘÍ

03.09.2017sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
28.09.2017 čtvrtek Slavnost svatého Václava
28.09.2017 čtvrtekNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav

ŘÍJEN

01.10.2017 neděle Začíná měsíc modlitby svatého růžence
03.10.2017 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
22.10.2017 neděle Den modliteb za misie
22.10.2017 neděle Misijní sbírka
25.10.2017 středa Výročí posvěcení kostela – 109 let
25.10.-8.11.2017 středa – středa Možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné

LISTOPAD

25.10.-8.11.2017 středa – středa Možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné
01.11.-17.11.2017 středa - pátekMŠE SV. V PASTORAČNÍM DOMĚ P.A.ŠURÁNKA (všední dny) A V KAPLI SV. ANTONÍNA (neděle)!
01.11.2017 středaSlavnost Všech svatých
02.11.2017 čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
03.11.2017 pátek 35. výročí úmrtí P. Šuránka
03.11.2017 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.11.2017 neděle Sbírka na Charitu
07.11.2017 úterýVzpomínková bohoslužba obětovaná za svatost kněží a nová povolání v kapli sv. Antonína
18.11.2017 sobotaSLAVNOST POSVĚCENÍ NOVÉHO OLTÁŘE
22.11.2017 středaBeseda s P. Františkem Líznou v Blatničce
26.11.2017 neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11.2017 neděleKomponované pásmo k životnímu výročí výjimečného Služebníka Božího VZPOMÍNKY NA PÁTERA ANTONÍNA ŠURÁNKA ve Štramberku

PROSINEC

02.12.2017 sobota Adventní duchovní obnova pro muže v Kroměříži
03.12.2017 neděle 1. neděle adventní
03.12.2017 neděle Farní kavárna
03.12.2017 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2017 pondělí Roráty
05.12.2017 úterý Mše sv. za kněze na Antonínku
06.12.2017 středa Roráty
08.12.2017 pátek Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
09.12.2017 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
11.12.2017 pondělí Roráty
11.12.2017 pondělí Adorační den farnosti (Výstav Nejsvětější svátosti bude v 9:00 h, během dne bude prostor pro osobní díkůčinění a od 18:30 h společný závěr)
13.12.2017 středa Roráty
14.12.-15.12.2017 čtvrtek - pátek Sbírka vánočního čajového pečiva
15.12.-17.12.2017 pátek - neděle Adventní duchovní obnova pro ženy v Kroměříži
15.12.2017 pátek Setkání mladých z děkanátu ve Starém Městě
17.12.-24.12.2017 neděle-neděle Příprava na vánoční svátky
18.12.2017 pondělí Roráty
20.12.2017 středa Roráty
23.12.2017 sobota Roráty
25.12.2017 pondělí Slavnost Narození Páně
25.12.2017 pondělí Vánoční koledování
26.12.2017 úterý Svátek sv. Štěpána
30.12.2017 sobota Mše svatá a žehnání koledníkům – biskup Josef Nuzík - Olomouc - dóm
31.12.2017 neděle Svátek Svaté rodiny
31.12.2017 neděle Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2017 neděle Silvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku, slouží P. Antonín Bachan

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí