Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LEDEN

01.01.2018 pondělíSlavnost Matky Boží, Panny Marie
01.01.2018 pondělíSvětový den modliteb za mír
02.01.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
03.01.2018 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.01.2018 pátekNávštěva nemocných
05.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
05.01.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace s litaniemi a svátostné požehnání
06.01.2018 sobota Slavnost Zjevení Páně
06.01.2018 sobotaTříkrálová sbírka
07.01.2018 neděleSvátek Křtu Páně
07.01.2018 neděle Farní kavárna
07.01.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.01.2018 pondělíBeseda pro seniory v Pastoračním domě v 16,00 h
12.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
13.01.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.01.2018 sobota Ples pro Antonínek v Blatničce
14.01.2018 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.1.-25.1.2018 čtvrtek-čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
20.01.2018 sobota Lidový a farní ples
21.01.2018 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.01.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
21.01.2018neděle Bruslení pro koledníky Tříkrálové sbírky - zimní stadion v Uherském Hradišti od 14,30 h do 16,30 h (zdarma)
25.01.2018 čtvrtekAdorace od 17,00 h
26.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
27.01.2018sobotaPo strništi bos - film pro koledníky Tříkrálové sbírky v 15,00 h kino Hvězda v Uherském Hradišti (zdarma)
28.01.2018 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2018středaSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

01.02.2018 čtvrtekRETRO PROMÍTÁNÍ - Pastorační dům P.A.Šuránka v 16,00 h
02.02.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.02.2018 pátekNávštěva nemocných
02.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.02.2018 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2018 neděleFarní kavárna
04.02.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.02.2018 pondělí Setkání seniorů - Pastorační dům P.A.Šuránka 16,00 h
06.02.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.02.2018 úterý Setkání členů farní rady - Pastorační dům P.A.Šuránka 19,00 h
09.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2018sobotaKALČOCUP v Polešovicích
11.02.2018 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2018 neděleSvětový den nemocných
12.02.-18.02.2018pondělí - pátekNárodní týden manželství
14.02.2018 středa Popeleční středa
16.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.02.-18.02.2018pátek - nedělePostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Pavel Eliáš Lev, OFMCap)
17.02.2018 sobota Diecézní pouť: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála Olomouc
17.02.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
18.02.2018 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2018 neděleSbírka na opravu kostela
18.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (farní rada)
19.02.-23.2.2018 pondělí - pátek SNĚŽENKY 2018 - jarní prázdniny na Arše
22.02.2018 čtvrtekCelosvětový svátek skautek
23.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.02.-25.2.2018 pátek - neděle Postní duchovní obnova pro mladé muže v Olomouci
25.02.2018 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2018 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (ženy)

BŘEZEN

02.03.2018 pátekNávštěva nemocných
02.03.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace a svátostné požehnání
02.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
02.03.2018 pátekSchůzka biřmovanců a animátorů po mši sv. v Pastoračním domě P.A.Šuránka
04.03.2018 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
04.03.2018 neděleFarní kavárna
04.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (rodiče a děti, které jdou letos k prvnímu svatému přijímání, dětská schola)
04.03.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.03.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
09.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.03.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
11.03.2018 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
11.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (biřmovanci)
13.03.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
13.03.2018 úterýSetkání členů farní rady - Pastorační dům P.A.Šuránka 19,00 h
16.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.03.2018 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
18.03.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
18.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (muži)
18.03.2018neděleSvatojosefská pouť mužů (Svatý Hostýn)
18.03.2018neděle Křížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)
19.03.2018pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2018středaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
23.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.03.-24.03.2018pátek - sobotaDĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2018 - Velehrad
24.03.2018 sobotaPříležitost k velikonoční svaté zpovědi v 16,00 h
25.03.2018 neděleKonec ZIMNÍHO ČASU a začátek LETNÍHO ČASU
25.03.2018 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
25.03.2018neděleDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
25.03.2018 neděleKřížová cesta v kostele i v přírodě ve 14,00 h
30.03.2018pátekKlepáčování v 7,00 h; v 11,30 h a v 17,00 h od kostela
30.03.2018pátekRanní chvály v 8,00 h
30.03.2018 pátekKřížová cesta v 15,00 h
30.03.-31.03.2018pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
31.03.2018sobotaKlepáčování v 7,00 h; v 11,30 h a v 19,00 h od kostela
31.03.2018sobotaRanní chvály v 8,00 h
31.03.2018 sobotaAdorace u Božího hrobu

DUBEN

01.04.2018 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
01.04.2018neděleSbírka na kněžský seminář AO
01.04.2018neděleSvěcení pokrmů
01.04.2018 neděleFarní kavárna
01.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.04.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.04.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
06.04.2018 pátekNávštěva nemocných
06.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.04.2018 pátekBeseda o pěší pouti na vozíku
07.04.2018sobotaSvětový den zdraví
08.04.2018 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
08.04.2018neděle Valná hromada Matice svatoantonínská
08.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
09.04.2018pondělíDen modliteb za počatý život
13.04.2018 pátekZkouška scholy od 17,00 h
13.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.04.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
15.04.2018 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15.04.2018 neděle Sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu
15.04.2018neděleV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC v Zašové
15.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
20.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.04.2018 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.04.2018neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
22.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
27.04.2018 pátekZkouška scholy od 16,30 h
27.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2018 pátekSTUDNA v Bílovicích
28.04.2018sobotaPouť hasičů (Svatý Hostýn)
29.04.2018 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
30.04.2018 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě P.A.Šuránka v 16,00 h
30.04.2018 pondělíZkouška scholy v 19,00 h

KVĚTEN

01.05.-31.05.2018úterý - čtvrtekMájová pobožnost po večerní mši svaté
01.05.2018 úterý Prvomájová pěší pouť do Bzence
01.05.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.05.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
04.05.2018 pátekNávštěva nemocných
04.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.05.2018 sobota Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.-06.05.2018 sobota - nedělePěší pouť do Pitína
06.05.2018 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
06.05.2018neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
06.05.2018nedělePouť bohoslovců za povolání (Svatý Hostýn)
06.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
10.05.2018čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
11.05.2018pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
11.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
11.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
11.05.2018 pátekSchůzka rodičů dětí, které mají letos přistoupit poprvé k svatému přijímání (po mši svaté)
12.05.2018sobotaMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2018sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
12.05.2018sobotaPouť Radia Proglas a TV Noe (Svatý Hostýn)
12.05.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.05.2018 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13.05.2018neděleSbírka na opravy kostela
13.05.2018neděleSvátek matek
13.05.2018neděleFarní rada
13.05.2018nedělePouť podnikatelů (Svatý Hostýn)
13.05.2018neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
18.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
18.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.05.2018sobota Svatá zpověď dětí před prvním svatým přijímáním a zkouška na nedělní obřad v 15,00 h
19.05.2018sobota Františkánské odpoledne na Antonínku v 15,00 h
19.05.2018 sobotaZkouška scholy v 19,00 h
20.05.2018neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018nedělePrvní svaté přijímání dětí
20.05.2018neděleSbírka na církevní školy v diecézi
20.05.2018nedělePouť včelařů (Svatý Hostýn)
20.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.05.2018čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
24.05.2018čtvrtekDen modliteb za církev v Číně
25.05.2018pátekMezinárodní den ztracených dětí
25.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,00 hodin
25.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2018 pátekNoc kostelů
26.05.2018sobotaPouť vdov a vdovců na Antonínku
27.05.2018neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
27.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

ČERVEN

01.06.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
03.06.2018 neděleSlavnost Těla a Krve Páně
03.06.2018neděle Pouť Matice svatoantonínské na Antonínku (mši sv. v 10,30 h slouží P. František Bezděk, SDB)
01.06.2018pátekMezinárodní den dětí
01.06.2018 pátekNávštěva nemocných
01.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
01.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.06.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
05.06.2018úterýSvětový den životního prostředí
05.06.2018 úterýDiecézní pouť: Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
05.06.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
08.06.2018pátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
08.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
08.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.06.2018sobotaPouť lékařů a zdravotníků (Svatý Hostýn)
09.06.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
10.06.2018 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10.06.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
10.06.2018 neděleFarní kavárna
10.06.2018neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.06.2018středa Domácí pouť na Antonínku v 17,00 h (program zde a doprava na pouť zde)
15.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.06.2018 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.06.2018neděle Hlavní pouť na Antonínku (program zde a doprava na pouť zde)
23.06.2018sobotaSvěcení jáhnů – katedrála Olomouc
24.06.2018 neděleSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
24.06.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.06.2018úterýMezinárodní den boje proti narkomanii
29.06.2018pátekSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
29.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
30.06.2018sobotaSvěcení kněží – katedrála Olomouc

ČERVENEC

01.07.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.07.2018neděle Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku (mše sv. v 9,00 h a v 10,30 h)- doprava zde
02.07.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
03.07.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.07.2018 středaPěší pouť na Velehrad
05.07.2018čtvrtekSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2018čtvrtekNárodní pouť: Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
05.07. - 08.07.2018čtvrtek - neděleUČEDNICTVÍ - duchovní obnova na Antonínku (vede P. Adam Rucki)
06.07.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
06.07.2018 pátekNávštěva nemocných
08.07.2018 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.07. - 13.07.2018neděle - pátekAntonínovo léto
15.07.2018 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07.2018neděle Setkání farní rady
15.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
22.07.2018 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.07.2018úterý LEHKÁ BRIGÁDA (PO)HODOVÁ (prostranství okolo kostela) v 17,30 h
25.07.2018středaSvátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti
29.07.2018 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.07.2018neděle Hody
29.07.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
29.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

SRPEN

03.08.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
03.08.2018 pátekNávštěva nemocných
04.08.2018sobota Poutní a poznávací zájezd (Matice svatoantonínská)
05.08.2018 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.08.2018 pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
07.08.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
12.08.2018 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.08.2018neděleHlavní pouť (Svatý Hostýn)
12.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
15.08.2018středaNanebevzetí Panny Marie
15.08.2018středaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
18.08.2018sobotaPouť pedagogů (Svatý Hostýn)
19.08.2018 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.08.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
19.08.2018neděleOrelská pouť (Svatý Hostýn)
19.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.08.2018sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin (Svatý Hostýn)
26.08.2018 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.08.2018neděle Děkovná pouť - dožínková na Antonínku (doprava na pouť zde)

ZÁŘÍ

01.09.2018sobotaCyklopouť (odjezd v 9,00 h od kostela - kaplička nad Bzencem)
01.09.2018sobotaMuklovská pouť (Svatý Hostýn)
02.09.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.09.2018nedělePouť členů Matice svatohostýnské (Svatý Hostýn)
02.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.09.2018pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
03.09.2018pondělí Zkouška scholy v 16,45 h
03.09.2018pondělí Žehnání aktovek
04.09.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
07.09.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
07.09.2018 pátekNávštěva nemocných
07.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.09.2018 pátekSetkání biřmovanců po mši svaté
08.09.2018sobotaMezinárodní den gramotnosti
09.09.2018 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09.09.2018neděle Setkání členů farní rady po mši svaté
09.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
14.09.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
14.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.09.2018sobotaSTAŇ SE KRÁLEM! (Kunovice)
16.09.2018 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2018neděleDen církevních škol
16.09.2018neděleFarní den (ve 14,30 h na farním dvoře)
16.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
17.09.2018 pondělíZačátek vyučování náboženství ve školním roce 2018/2019 (rozvrh zde)
21.09.2018pátekMezinárodní den míru
21.09.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
21.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.09.2018 sobotaPříležitost přistoupit ke svátosti smíření pro biřmovance od 15,00 h
23.09.2018 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2018 neděleSvátost biřmování v 10.00 h
23.09.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
23.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.09.2018středaMezinárodní den neslyšících
28.09.2018pátekSlavnost svatého Václava
28.09.2018pátekNárodní pouť: Stará Boleslav – sv. Václav
30.09.2018 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

ŘÍJEN

01.10.2018pondělíMezinárodní den hudby
01.10.2018pondělí Modlitby otců
02.10.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
03.10.2018 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.10.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
05.10.2018 pátekNávštěva nemocných
05.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
05.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.10.2018 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.10.2018 neděle Farní kavárna
07.10.2018neděleFRANTIŠKÁNI NA ANTONÍNKU
07.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.10.2018pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
12.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
12.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.10.2018 pátekSTUDNA v Uherském Hradišti
13.10.2018sobotaPřijď/te na Antonínek na společnou modlitbu růžence
13.10.-14.10.2018sobota - neděleDušičková pouť (Svatý Hostýn)
14.10.2018 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.10.2018úterýSvětový den výživy
19.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
19.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
20.10.2018sobotaSvatohubertská pouť (Svatý Hostýn)
21.10.2018 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.10.2018neděleDen modliteb za misie
21.10.2018neděleSbírka na misie
21.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.10.-08.11.2018čtvrtek - čtvrtekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné
26.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
26.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.10.-28.10.2018 sobota - neděle Prodej knih, kalendářů a pohledů
27.10.2018sobota Dušičková pouť a křížová cesta na Antonínku v 16,00 h
27.10.-28.10.2018 sobota - neděle Prodej knih, kalendářů a pohledů
28.10.2018 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - 110 let
28.10.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
28.10.2018neděle Dušičková pobožnost (začátek ve 14,00 h v kostele)

LISTOPAD

25.10.-08.11.2018čtvrtek - čtvrtekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné
01.11.2018čtvrtekSlavnost Všech svatých
02.11.2018pátekVzpomínka na všechny věrné zemřelé
02.11.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.11.2018 pátekNávštěva nemocných
02.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
02.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.11.2018 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.11.2018 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.11.2018neděleSbírka na Charitu
04.11.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.11.2018pondělíZkouška na vánoční divadlo v 17,00 h u Radochů
05.11.2018pondělíZkouška scholy v 17,30 h
06.11.2018 úterýVýroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka
09.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
09.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.11.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
11.11.2018 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2018úterýMezinárodní den nevidomých
16.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
16.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.11.2018sobotaMezinárodní den studentstva
17.11.2018sobotaDěkanátní vybíjená
17.11.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
18.11.2018 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.11.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela a Pastoračního domu
19.11.2018pondělíDen Bible
23.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
23.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.11.2018 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
25.11.2018neděleSlavnost Ježíše Krista Krále
25.11.2018neděleObnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
25.11.2018neděleSetkání členů farní rady
30.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
01.12.2018sobota Adventní duchovní obnova pro muže
01.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
01.12.2018sobotaZkouška scholy v 17,00 h
02.12.2018neděle1.neděle adventní
02.12.2018neděleŽehnání adventních věnců
02.12.2018neděleFarní kavárna
02.12.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.12.2018pondělíRORÁTY
03.12.2018 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
05.12.2018středaRORÁTY
07.12.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
07.12.2018 pátekNávštěva nemocných
07.12.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
07.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.12.-9.12.2018 pátek - neděleVíkendovka pro kluky z 1. stupně ZŠ v Horním Němčí
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
08.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
08.12.2018sobotaZkouška sboru (soprán, alt) v 18,30 h
09.12.2018 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ
09.12.2018 neděleZkouška sboru (tenor, bas) v 10,00 h
09.12.2018neděleAdventní koncert pod názvem Pozdraveno budiž světlo v 15,00 h v kostele v Blatnici
10.12.2018pondělíDen lidských práv
10.12.2018pondělíRORÁTY
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
12.12.2018středaRORÁTY
14.12.-16.12.2018 pátek - neděle Adventní duchovní obnova pro ženy
14.12.2018 pátekZkouška scholy v 17,00 h
14.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.12.2018 pátekSTUDNA ve Starém Městě u Uh. Hradiště
15.12.2018 sobotaZkouška scholy v 15,00 h
15.12.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo v 16,00 h
15.12.2018sobotaZkouška sboru (soprán, alt) v 18,30 h
16.12.2018 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ
16.12.2018 neděleZkouška sboru (tenor, bas) v 10,00 h
17.12.-24.12.2018pondělí - pondělíPříprava na vánoční svátky
17.12.2018pondělíRORÁTY
18.12.2018úterýZkouška na vánoční divadlo v 18,30 h
19.12.2018středaRORÁTY
21.12.2018 pátekZkouška scholy v 17,00 h
21.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.12.2018 sobotaZkouška na vánoční divadlo v 14,00 h
22.12.2018 sobotaZkouška scholy v 15,00 h
22.12.2018 sobotaPříležitost vykonat si předvánoční svatou zpověď 16,00 h - 18,00 h
22.12.2018sobotaZkouška sboru v 18,30 h
23.12.2018 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ
23.12.2018 neděleZkouška na vánoční divadlo v 15,00 h
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
25.12.2018úterýSbírka na opravy našeho kostela
25.12.2018úterýVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ NA BOŽÍ NAROZENÍ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
28.12.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
30.12.2018 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12.2018pondělíPoděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)
31.12.2018pondělíSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí