Archiv kalendáře za rok 2019

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

01.01.2019úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2019úterýSvětový den modliteb za mír
03.01.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.01.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.01.2019 pátekNávštěva nemocných
04.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
04.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2019sobotaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
06.01.2019 neděleSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
11.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.01.2019 neděleSvátek Křtu Páně
18.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
18.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.01.-25.01.2019 pátek - pátekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2019 sobota Kalčocup
19.01.2019sobotaÚklid vánoční výzdoby
20.01.2019 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.01.2019 neděleSchůzka členů farní rady po mši svaté
25.01.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
25.01.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
26.01.2019sobotaLidový a farní ples
27.01.2019 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27.01.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
31.01.2019čtvrtekSvětový den pomoci malomocným
31.01.2019čtvrtekSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

01.02.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.02.2019 pátekNávštěva nemocných
01.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.02.2019 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.02.2019 neděleFarní kavárna
03.02.2019 neděleMše sv. na Antonínku v 15,00 h
03.02.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.02.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
05.02.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
08.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2019 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2019pondělíSvětový den nemocných
12.02.2019úterýPřednáška o manželství v Zarazicích
15.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.02.2019 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.02.2019 neděleSbírka na opravy kostela a fary
22.02.2019 pátekCelosvětový svátek skautek
22.02.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.02.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.02.2019 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.02.2019 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019

BŘEZEN

25.02.-1.3.2019pondělí - pátekSNĚŽENKY 2019
01.03.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.03.2019 pátekNávštěva nemocných
01.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.03.2019 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.03.2019 neděleFarní kavárna
03.03.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.03.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
03.03.2019 neděle Kurz - Výchova dětí
04.03.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
05.03.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.03.2019 středaPOPELEČNÍ STŘEDA
08.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
08.03.-10.03.2019pátek - nedělePostní duchovní obnova na Velehradě - P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. (Matice svatoantonínská)
09.03.2019sobotaPřijetí katechumenů mezi čekatele křtu - katedrála (Diecézní pouť)
10.03.2019 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
10.03.2019 nedělePředstavení dětí, které letos mají přistoupit k prvnímu svatému přijímání
10.03.2019 neděleKřížová cesta
10.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 17,00 h
14.03.2019 čtvrtekSetkání na téma "Boží dotek" v Pastoračním domě po mši svaté
15.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
15.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.03.2019 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
17.03.2019 neděleSchůzka farní rady
17.03.2019 neděleKřížová cesta (muži)
17.03.2019 neděleSvatojosefská pouť mužů - Svatý Hostýn
17.03.2019 neděle Výchova dětí
17.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 19,00 h
19.03.2019 úterýSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2019 čtvrtekMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
22.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.03.2019 pátekZkouška zpěvu po mši svaté
24.03.2019 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
24.03.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela a fary
24.03.2019 neděleKřížová cesta (ženy)
24.03.2019 neděleZkouška zpěvu v 17,00 h
25.03.2019pondělíSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2019pondělíDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
29.03.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
29.03.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.03.2019pátekZkouška zpěvu po mši svaté
31.03.2019 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
31.03.2019 neděleKřížová cesta (rodiče s dětmi, které jdou k prvnímu svatému přijímání)
31.03.2019 neděleKřížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)

DUBEN

01.04.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
02.04.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.04.2019 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.04.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.04.2019 pátekNávštěva nemocných
05.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
05.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.04.2019pátekZkouška zpěvu po mši svaté
06.04.2019sobotaZkouška zpěvu v 17,00 h
07.04.2019 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
07.04.2019 neděleFarní kavárna
07.04.2019 neděleKřížová cesta
07.04.2019neděleSvětový den zdraví
07.04.2019neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
12.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.04.2019sobota Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově
13.04.2019sobotaPředvelikonoční brigáda v kostele
13.04.2019sobotaVelikonoční svatá zpověď od 16,00 h
14.04.2019 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
14.04.2019 neděleKřížová cesta (venku i v kostele)
14.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.04.2019pátek Klepáčování
19.04.2019pátekRanní chvály v 8,00 h
19.04.2019pátekKřížová cesta v 15,00 h
19.04.-20.04.2019 pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
20.04.2019sobota Klepáčování
20.04.2019sobotaRanní chvály v 8,00 h
20.04.2019sobotaAdorace u Božího hrobu
21.04.2019neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21.04.2019 neděleSbírka na Kněžský seminář AO
21.04.2019neděleSvěcení pokrmů
21.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.04.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
26.04.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2019 sobotaPouť hasičů (XXVI.) - Svatý Hostýn
28.04.2019 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
28.04.2019 nedělePouť moravských matic - Svatý Hostýn
28.04.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
28.04.2019nedělePouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě

KVĚTEN

01.05.2019středaMinistrantský den v AKS v Olomouci
03.05.2019pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2019 pátekNávštěva nemocných
03.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
03.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.05.2019 pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.05.2019sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.2019 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
05.05.2019 neděleFarní kavárna
05.05.2019 nedělePouť bohoslovců za povolání (XII.) - Svatý Hostýn
05.05.2019neděleValná hromada Matice svatoantonínské
05.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.05.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
07.05.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.05.2019úterý HRA O KARIBIK
10.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
10.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
11.05.2019 sobotaDěkanátní setkání schol
12.05.2019 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.05.2019 neděleSbírka na křesťanská média
12.05.2019neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
12.05.2019neděleSvátek matek
12.05.2019neděleMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2019 nedělePouť podnikatelů (XVII.) - Svatý Hostýn
12.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.05.2019 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19.05.2019 neděleSchůzka členů farní rady
19.05.2019 nedělePouť včelařů (XII.) - Svatý Hostýn
19.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.05.2019 neděleVzpomínky na pátera Antonína Šuránka na Antonínku
23.05.2019 čtvrtekPletení věnců na první svaté přijímání (v 18,00 h)
24.05.2019 pátekDen modliteb za církev v Číně
24.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
24.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.05.2019 pátekNoc kostelů
25.05.2019 sobotaMezinárodní den ztracených dětí
25.05.2019 sobotaÚklid kostela a okolí před prvním svatým přijímáním (v 9,00 h)
25.05.2019 sobotaZpověď dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání (od 14,00 h)
25.05.2019 sobotaPouť vdov a vdovců na Antonínku
26.05.2019 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26.05.2019nedělePrvní svaté přijímání
26.05.2019 neděleSbírka na pronásledované křesťany
26.05.2019 neděleDen modliteb za pronásledované křesťany
26.05.2019neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
30.05.2019čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
31.05.2019 pátekZačíná devitidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
31.05.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
31.05.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

ČERVEN

01.06.2019 sobotaMezinárodní den dětí
01.06.2019 sobota Františkánské odpoledne na Antonínku ve 14,00 h
02.06.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.06.2019 neděleDen modliteb za média
02.06.2019 neděleFarní kavárna
02.06.2019 nedělePouť Matice svatoantonínské na Antonínku v 10,30 h
03.06.2019 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
03.06.2019 pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.06.2019 středaSvětový den životního prostředí
07.06.2019pátekPrvní pátek v měsíci
08.06.2019 sobotaPouť lékařů na zdravotníků (IX.) - Svatý Hostýn
09.06.2019neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
09.06.2019 neděleSbírka na církevní školy v diecézi
09.06.2019 neděleModlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
09.06.2019 neděleSvatodušní koncert na Antonínku
13.06.2019čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
13.06.2019čtvrtekDomácí pouť ke cti svatého Antonína na Antonínku v 17,00 h (doprava)
14.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.06.2019neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16.06.2019neděleHLAVNÍ POUŤ KE CTI SVATÉHO ANTONÍNA na Antonínku (mše svaté v 8,00 h, v 9,00 h a v 10,30 h) (doprava)
18.06.2019úterýSvatý Hostýn - Pouť kněží za vlastní posvěcení
20.06.2019čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
21.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
21.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.06.2019sobotaSvěcení jáhnů - katedrála
22.06.2019sobotaMše svatá na Antonínku v 14,00 h
23.06.2019 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.06.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.06.2019 pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2019 středaMezinárodní den boje proti narkomanii
26.06. - 30.06.2019středa - neděleDUŠE SLOVÁCKA - duchovní obnova na Antonínku
28.06.2019pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28.06.2019 pátekZkouška scholy v 16,45 h
28.06.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.06.2019 pátekFarní olympiáda
29.06.2019sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2019sobotaSvěcení kněží - katedrála
30.06.2019 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.06.2019 nedělePouť Svatých Petra a Pavla na Antonínku (mše svaté v 9,00 h a v 10,30 h; doprava na pouť)

ČERVENEC

02.07.2019úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.07.2019středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.07.2019čtvrtekPěší pouť na Velehrad (Matice svatoantonínská)
05.07.2019 pátekSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2019pátekPrvní pátek v měsíci
05.07.2019pátekNárodní pouť - Velehrad - sv. Cyril a Metoděj
05.07.2019 pátekNávštěva nemocných
07.07.2019 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.07. - 12.07.2019 neděle - pátekAntonínovo léto na Antonínku
14.07.2019 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2019 nedělePouť nemocných na Antonínku v 15,00 h
21.07.2019 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
28.07.2019 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2019 neděleHody
28.07.2019 neděleHodová sbírka na opravy našeho kostela
28.07.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h

SRPEN

02.08.2019pátekPrvní pátek v měsíci
02.08.2019 pátekNávštěva nemocných
03.08.2019 sobotaPoutní poznávací zájezd Praha/Číhošť - Matice svatoantonínská
03.08.2019 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.08.2019 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.08.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
11.08.2019 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.08.2019 neděleSchůzka členů farní rady po mši svaté
11.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
15.08.2019 čtvrtekSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2019 čtvrtekTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Svatý Hostýn
17.08.2019 sobotaPouť pedagogů (XI.) - Svatý Hostýn
18.08.2019 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.08.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
18.08.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
18.08.2019 neděleHlavní pouť - Svatý Hostýn
25.08.2019 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.08.2019 neděleDĚKOVNÁ - DOŽÍNKOVÁ POUŤ na Antonínku (doprava)
25.08.2019 neděleTradiční orelská pouť - Svatý Hostýn
31.08.2019 sobotaArcidiecézni pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin - Svatý Hostýn

ZÁŘÍ

01.09.2019 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.09.2019 neděleFarní kavárna
01.09.2019 nedělePouť členů Matice svatohostýnské - Svatý Hostýn
01.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.09.2019pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
02.09.2019pondělíZkouška scholy v 17,15 h
02.09.2019pondělíŽehnání aktovek
03.09.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.09.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.09.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.09.2019 pátekNávštěva nemocných
06.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
06.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.09.2019 sobotaMuklovská pouť (XXVII.) - Svatý Hostýn
07.09.2019 sobotaEkumenická bohoslužba smíření v Uherském Hradišti
08.09.2019 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.09.2019neděleMezinárodní den gramotnosti
08.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
13.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.09.2019 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.09.2019 neděleSbírka na opravy našeho kostela
15.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.09.2019pondělíDen církevních škol
16.09.2019pondělíZačátek výuky náboženství ve školním roce 2019/2020
20.09.2019 pátekSTUDNA
20.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
20.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.09.2019sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání - Velehrad
21.09.2019sobotaMezinárodní den míru
22.09.2019 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
23.09.2019pondělíMezinárodní den neslyšících
27.09.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
27.09.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.09.2019sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2019sobotaNárodní pouť - Stará Boleslav - sv. Václav
28.09.-29.09.2019 sobota a neděleVOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI OSTROŽSKÁ LHOTA
29.09.2019 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.09.2019neděleSchůzka členů dosavadní farní rady po mši svaté
29.09.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h

ŘÍJEN

01.10.2019úterýMezinárodní den hudby
01.10.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.10.2019 středaDen modliteb za misie
03.10.2019 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.10.2019pátekPrvní pátek v měsíci
04.10.2019 pátekNávštěva nemocných
04.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
04.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.10.2019 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
06.10.2019 neděleFarní kavárna
06.10.2019 neděle Pouštění draků
06.10.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.10.2019pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě v 16,00 h
12.10.-13.10.2019sobota - neděleDušičková pouť - Svatý Hostýn
13.10.2019 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.10.2019 neděle Františkánské odpoledne na Antonínku
16.10.2019středaSvětový den výživy
18.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
18.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.10.2019 sobotaSvatohubertská pouť (XX.) - Svatý Hostýn
19.10.2019 sobota Milion dětí se modlí růženec - přidejte se i Vy na Antonínku
20.10.2019 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.10.2019 neděleSbírka na misie
20.10.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.10.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
25.10.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
26.10.2019 sobotaDušičková pouť a Křížová cesta na Antonínku v 16,00 h
27.10.2019 neděleZměna času
27.10.2019 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
27.10.2019 neděleSložení slibu členů nové farní rady
27.10.2019 neděleSchůzka členů nové farní rady
27.10.2019 neděleDušičková pobožnost

LISTOPAD

01.11.2019 pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.-8.11.2019pátek - pátekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
01.11.2019pátekPrvní pátek v měsíci
01.11.2019 pátekNávštěva nemocných
01.11.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
01.11.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
02.11.2019 sobotaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2019 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.11.2019 neděleFarní kavárna
03.11.2019 neděleVýstava sošek Panny Marie
03.11.2019 neděleProdej kalendářů a pohlednic
03.11.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.11.2019 neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.11.2019 úterý Připomínka výročí úmrtí P. Šuránka
06.11.2019 středa Uspávání broučků
08.11.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
08.11.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.11.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo v 14,30 h
10.11.2019 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.11.-13.11.2019pondělí-středaNárodní pouť do Říma
13.11.2019středaMezinárodní den nevidomých
13.11.2019středaMše svatá za zemřelé kněze - Velehrad 9,00 h
15.11.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
15.11.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.11.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
16.11.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo v 14,30 h
17.11.2019 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.11.2019 neděleSbírka na Charitu
17.11.2019 neděleMezinárodní den studentstva
22.11.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
22.11.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.11.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
23.11.2019 sobota Děkanátní vybíjená
24.11.2019neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
29.11.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
29.11.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.11.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
30.11.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo v 14,30 h

PROSINEC

01.12.2019 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
01.12.2019 neděleSvětový den boje proti AIDS
01.12.2019 neděleSvěcení adventních věnců
01.12.2019 neděleSetkání členů farní rady ve 14.00 h
01.12.2019 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.12.2019 pondělíRORÁTY
03.12.2019 úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2019 středaRORÁTY
06.12.2019pátekPrvní pátek v měsíci
06.12.2019 pátekNávštěva nemocných
06.12.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
06.12.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.12.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
07.12.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,30 h
08.12.2019 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08.12.2019 neděleZkouška scholy po mši svaté
09.12.2019 pondělíSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
09.12.2019 pondělíRORÁTY
10.12.2019 úterýDen lidských práv
10.12.2019 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
11.12.2019 středaRORÁTY
11.12.2019 středaAdorační den farnosti (program celodenní adorace zde)
13.12.2019 pátekZkouška scholy v 16,30 h
13.12.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
13.12.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
14.12.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,30 h
15.12.2019 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ
15.12.2019 neděleZkouška scholičky po mši svaté
16.12.2019 pondělíRORÁTY
17.12.-24.12.2019 úterý - úterýPříprava na vánoční svátky
18.12.2019 středaRORÁTY
20.12.2019 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
20.12.2019 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
20.12.2019 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
21.12.2019 sobotaPutování pro „Betlémské světlo“
21.12.2019 sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
21.12.2019 sobotaPříležitost vykonat si předvánoční svatou zpověď 16,00 h - 18,00 h
22.12.2019 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ
22.12.2019 neděleZkouška scholičky po mši svaté
23.12.2019 pondělíRORÁTY
23.12.2019 pondělíZkouška scholičky po mši svaté
24.12.2019úterýDoba vánoční
24.12.2019úterýZkouška na vánoční divadlo ve 13,00 h
25.12.2019 středaSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
25.12.2019 středaVánoční sbírka na opravy našeho kostela
25.12.2019 středaVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ NA BOŽÍ NAROZENÍ v 15,00 h
25.12.2019 středaVánoční benefiční koncert v 17,00 h (kostel sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti)
26.12.2019 čtvrtekVánoční benefiční koncert v 17,00 h (kostel sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti)
28.12.2019 sobotaSetkání „Tříkrálových koledníčků“ v Hranicích na Moravě
29.12.2019 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12.2019 úterýPoděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2019 úterýDěkovná pobožnost na konci roku - Svatý Hostýn
31.12.2019 úterýSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí