Kalendář 2024

ÚNOR

25.02.2024neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2024neděle Představení členů farní rady
25.02.2024neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.2024neděle Křížová cesta
12.02.2024 - 29.02.2024pondělí - čtvrtekNárodní týden manželství na Antonínku

Lektoři

Úklid kostela

BŘEZEN

01.03.2024pátekPrvní pátek v měsíci
01.03.2024 - 03.03.2024pátek - neděleNárodní týden manželství na Antonínku
01.03.2024pátekNávštěva nemocných
01.03.2024pátekZkouška scholičky
01.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
01.03.2024 - 03.03.2024pátek - nedělePostní duchovní obnova (Matice svatoantonínská)
03.03.2024neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ
03.03.2024neděle Křížová cesta
03.03.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.03.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
08.03.2024pátekZkouška scholičky
08.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.03.2024sobotaDuchovní obnova pro ženy (Uherské Hradiště)
10.03.2024neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ
03.03.2024neděle Křížová cesta
10.03.2024neděleBeseda Lhoťan Antonín Šuránek
12.03.2024úterýVýroční den zvolení papeže Františka
15.03.2024pátekZkouška scholičky
15.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.03.2024neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ
17.03.2024neděle Křížová cesta
17.03.2024neděle Křížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)
17.03.2024neděle Svatojosefská pouť mužů na Svatém Hostýně
19.03.2024úterý Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2024čtvrtekMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2024pátekZkouška scholičky
22.03.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
24.03.2024neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
24.03.2024nedělePrůvod s ratolestmi
24.03.2024neděle Křížová cesta
25.03.2024pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
25.03.2024pondělíDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
26.03.2024úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
27.03.2024středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Velikonoční triduum
28.03.2024čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK
29.03.2024pátekVELKÝ PÁTEK
29.03.2024pátekDen přísného postu
29.03.2024 – 30.03.2024 pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
30.03.2024sobotaBÍLÁ SOBOTA
31.03.2024neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
31.03.2024neděleSbírka na služné duchovních

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN

01.04.2024pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
02.04.2024úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
02.04.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
03.04.2024středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
04.04.2024čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
05.04.2024pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
05.04.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.04.2024pátekNávštěva nemocných
05.04.2024pátekZkouška scholičky
05.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.04.2024sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
07.04.2024neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07.04.2024neděleNEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
07.04.2024neděleSvětový den zdraví
07.04.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.04.2024pondělíSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08.04.2024pondělíDen modliteb za počatý život
12.04.2024pátekZkouška scholičky
12.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.04.2024neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
14.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
19.04.2024pátekZkouška scholičky
19.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.04.2024neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
21.04.2024neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
21.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.04.2024pátekZkouška scholičky
26.04.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2024sobota Pouť hasičů (XXX.) na Svatém Hostýně
28.04.2024neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
28.04.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

KVĚTEN

03.05.2024pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2024pátekNávštěva nemocných
03.05.2024pátekZkouška scholičky
03.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.05.2024sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.2024neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
05.05.2024neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
05.05.2024neděleSbírka na pronásledované křesťany
05.05.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.05.2024neděle Pouť bohoslovců za povolání (XVI.) na Svatém Hostýně
07.05.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
09.05.2024čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
10.05.2024pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
10.05.2024pátekZkouška scholičky
10.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.05.2024neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
12.05.2024neděleSvátek matek
12.05.2024neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
12.05.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.05.2024neděle Pouť podnikatelů (XXII.) na Svatém Hostýně
17.05.2024pátekZkouška scholičky
17.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.05.2024sobota Vigilie na Antonínku (Matice svatoantonínská)
18.05.2024sobota Pouť motorkářů na Antonínku
19.05.2024neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
19.05.2024neděleSbírka na církevní školy v diecézi
19.05.2024neděle Pouť rodin na Antonínku (Matice svatoantonínská)
19.05.2024neděle Modlitba hodin na Antonínku v 15,00 h
19.05.2024neděle Pouť včelařů (XXII.) na Svatém Hostýně
Liturgické mezidobí
23.05.2024čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24.05.2024pátekDen modliteb za církev v Číně
24.05.2024pátekZkouška scholičky
24.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2024sobotaPouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
25.05.2024sobotaMezinárodní den ztracených dětí
26.05.2024neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
19.05.2024neděle Modlitba hodin a Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno. Poděkování ke 100. výročí vysílání na Antonínku v 15,00 h
30.05.2024čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
31.05.2024pátekZkouška scholičky
31.05.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2024sobotaMezinárodní den dětí
02.06.2024neděle9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.06.2024neděle Pouť Matice svatoantonínské a Pouť moravských matic na Antonínku (Matice svatoantonínská)
02.06.2024neděle Modlitba hodin a Pouť Matice svatoantonínské a Pouť Matic na Antonínku v 15,00 h
04.06.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
04.06.2024úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
05.06.2024středaSvětový den životního prostředí
07.06.2024pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
07.06.2024pátekPrvní pátek v měsíci
07.06.2024pátekNávštěva nemocných
07.06.2024pátekZkouška scholičky
07.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.06.2024neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09.06.2024neděle Modlitba hodin a mše svatá- pouť farnosti Hluk na Antonínku v 15,00 h
13.06.2024čtvrtekPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14.06.2024pátekZkouška scholičky
14.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.06.2024sobotaDiecézní pouť – Svěcení jáhnů – katedrála
15.06.2024sobota Pouť lékařů a zdravotníků (XIV.) na Svatém Hostýně
16.06.2024neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.06.2024pátekZkouška scholičky
21.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.06.2024sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
23.06.2024neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.06.2024pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28.06.2024pátekZkouška scholičky
28.06.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
29.06.2024sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.06.2024neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC

04.07.2024čtvrtek 12. Pěší pouť na Velehrad z Antonínku (Matice svatoantonínská)
05.07.2024pátek Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
05.07.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.07.2024pátekNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
07.07.2024neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2024neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.07.2024 - 21.07.2024neděle - neděleFarní tábor
21.07.2024neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2024neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.07.2024neděleSvětový den prarodičů a seniorů

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN

02.08.2024pátekPrvní pátek v měsíci
04.08.2024neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.08.2024neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2024čtvrtekSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2024čtvrtekTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
17.08.2024sobotaPouť pedagogů (XVI.) na Svatém Hostýně
18.08.2024neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.08.2024neděleHlavní pouť na Svatém Hostýně
22.08.2024čtvrtekMezinárodní den obětí náboženského násilí
25.08.2024neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.08.2024neděle Tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně
31.08.2024sobota Arcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin na Svatém Hostýně

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2024neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.09.2024neděleSvětový den modliteb za péči o stvoření
01.09.2024nedělePouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně
06.09.2024pátekPrvní pátek v měsíci
07.09.2024sobota Muklovská pouť (XXXII.) na Svatém Hostýně
08.09.2024neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.09.2024neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2024pondělíDen církevních škol
21.09.2024sobotaMezinárodní den míru
22.09.2024neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2024pondělíMezinárodní den neslyšících
28.09.2024sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2024sobotaNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav
29.09.2024neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2024úterýZačíná měsíc modlitby svatého růžence
04.10.2024pátekPrvní pátek v měsíci
06.10.2024neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.10.2024 – 13.10.2024sobota - neděle Dušičková pouť na Svatém Hostýně
13.10.2024neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2024středaSvětový den výživy
19.10.2024sobota Svatohuberská pouť (XXVI.) na Svatém Hostýně
20.10.2024neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.10.2024neděleSvětový den modliteb za misie
20.10.2024neděleSbírka na misie
25.10.2024pátekSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
25.10.2024 – 31.10.2024pátek – čtvrtek Možnost získat mimořádné plnomocké odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.
26.10.2024sobotaDušičková pouť na Antonínku v 16,00 h (Matice svatoantonínská)
27.10.2024neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2024pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2024 – 08.11.2024pátek – pátek Možnost získat mimořádné plnomocké odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv.zpověď, sv.přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.
01.11.2024pátekPrvní pátek v měsíci
02.11.2024sobotaVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
03.11.2024neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.11.2024neděleSbírka na Charitu
10.11.2024neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2024středaMezinárodní den nevidomých
17.11.2024neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.11.2024neděleSbírka na sdělovací prostředky
17.11.2024neděleSvětový den chudých
17.11.2024 – 24.11.2024neděle - neděleTýden modliteb za mládež
24.11.2024neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2024neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
01.12.2024neděleSvětový den boje proti AIDS
06.12.2024pátekPrvní pátek v měsíci
10.12.2024úterýDen lidských práv
25.12.2024středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
25.12.2024středaZávazný zasvěcený svátek
31.12.2024úterý Děkovná bohoslužba na konci roku na Svatém Hostýně

Lektoři

Úklid kostela

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

01.01.2024pondělí Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2024pondělíZávazný zasvěcený svátek
01.01.2024pondělíSvětový den modliteb za mír
02.01.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
05.01.2024pátekPrvní pátek v měsíci
05.01.2024pátekNávštěva nemocných
05.01.2024pátekZkouška scholičky
05.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.01.2024pátekŽehnání vody, křídy a kadidla
06.01.2024sobota Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
06.01.2024sobotaTříkrálová sbírka
07.01.2024neděle Svátek Křtu Páně
07.01.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
12.01.2024pátekZkouška scholičky
12.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.01.2024neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.01.2024neděleFarní kavárna
18.01.2024 – 25.01.2024čtvrtek - čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2024pátekZkouška scholičky
19.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
21.01.2024neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.01.2024neděleNeděle Božího slova
21.01.2024neděleSbírka v Neděli Božího slova
26.01.2024pátekZkouška scholičky
26.01.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
28.01.2024neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.01.2024neděle Tříkrálové bruslení od 13,30 h
28.01.2024neděleSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

02.02.2024pátekPrvní pátek v měsíci
02.02.2024pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu
02.02.2024pátekNávštěva nemocných
02.02.2024pátekŽehnání svíček
04.02.2024neděle 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2024neděleFarní kavárna
04.02.2024neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.02.2024úterý Kněžská kající bohoslužba na Antonínku v 15,00 h
09.02.2024pátekPapež jmenoval olomouckým arcibiskupem biskupa Josefa Nuzíka, dosavadního administrátora arcidiecéze. V Olomouci to oznámil apoštolský nuncius.
09.02.2024pátekZkouška scholičky
09.02.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2024 - 11.02.2024sobota - neděleVolby do farní rady
11.02.2024neděle 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2024neděleSvětový den nemocných
12.02.2024 - 29.02.2024pondělí - čtvrtekNárodní týden manželství na Antonínku
Doba postní
14.02.2024středa POPELEČNÍ STŘEDA
14.02.2024středaDen přísného postu
16.02.2024pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.02.2024sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
18.02.2024neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2024neděle Křížová cesta

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

LEDEN