Farní rada od března 2015

Členové farní rady jmenovaní dne 15.3. 2015

Ekonomická rada farnosti

Bartoňková Ludmila Kostelní 62
Radoch Petr Ing. Dědina 86
Jelének Antonín Lánky 409
Dominiková Ludmila Dědina 19

Pastorační rada farnosti

Pospíšil Miroslav Ing. Zahrada 246
Hájková Jarmila Školní 183
Malušová Františka Záhumní 483
Pospíšilová Eliška Zahrada 246
Hájek Václav Školní 183
Bartoněk Jiří Kostelní 62
Pavelka Miroslav Kopec 53
Mach Lumír Zahrada 526
Bezděk Jiří Podsedka 191
Mazurek Přemysl Bc. Chaloupky 321

Přílohy

Ekonomická a pastorační rada farnosti
Ekonomická a pastorační rada farnosti
Výsledky
Výsledky