Oznamy pro farnost 02.07.2023

13.neděle v mezidobí

Tuto neděli 2. července se koná pouť ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla a Třetího řádu františkánského v kapli svatého Antonína. Mše svaté budou v 9.00 a v 10.30 hodin. V našem kostele tuto neděli mše svatá nebude.

Přihlášky do vyučování náboženství na Základní škole v Ostrožské Lhotě na příští školní rok 2023/2024 odevzdávejte duchovnímu správci nebo do schránky na farním úřadě.

Na příští rok se můžete přihlašovat k přijetí svátosti biřmování. V tomto roce se biřmování pro nedostatečný počet zájemců nekonalo.

O prázdninách v pátek nebude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Antonínové darovali na potřeby kostela 3 500,- Kč.

Ze křtu Dominika Popelky bylo darováno 500,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili posečení farského dvora a jeho úklidu.

Přílohy

Přihláška do náboženství
Přihláška do náboženství