Archiv kalendáře za rok 2018

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LEDEN

01.01.2018 pondělíSlavnost Matky Boží, Panny Marie
01.01.2018 pondělíSvětový den modliteb za mír
02.01.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
03.01.2018 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.01.2018 pátekNávštěva nemocných
05.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
05.01.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace s litaniemi a svátostné požehnání
06.01.2018 sobota Slavnost Zjevení Páně
06.01.2018 sobotaTříkrálová sbírka
07.01.2018 neděleSvátek Křtu Páně
07.01.2018 neděle Farní kavárna
07.01.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.01.2018 pondělíBeseda pro seniory v Pastoračním domě v 16,00 h
12.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
13.01.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.01.2018 sobota Ples pro Antonínek v Blatničce
14.01.2018 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.1.-25.1.2018 čtvrtek-čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
20.01.2018 sobota Lidový a farní ples
21.01.2018 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.01.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
21.01.2018neděle Bruslení pro koledníky Tříkrálové sbírky - zimní stadion v Uherském Hradišti od 14,30 h do 16,30 h (zdarma)
25.01.2018 čtvrtekAdorace od 17,00 h
26.01.2018 pátekMše sv. pro rodiny s dětmi
27.01.2018sobotaPo strništi bos - film pro koledníky Tříkrálové sbírky v 15,00 h kino Hvězda v Uherském Hradišti (zdarma)
28.01.2018 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2018středaSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

01.02.2018 čtvrtekRETRO PROMÍTÁNÍ - Pastorační dům P.A.Šuránka v 16,00 h
02.02.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.02.2018 pátekNávštěva nemocných
02.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.02.2018 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.02.2018 neděleFarní kavárna
04.02.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.02.2018 pondělí Setkání seniorů - Pastorační dům P.A.Šuránka 16,00 h
06.02.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.02.2018 úterý Setkání členů farní rady - Pastorační dům P.A.Šuránka 19,00 h
09.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.02.2018sobotaKALČOCUP v Polešovicích
11.02.2018 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2018 neděleSvětový den nemocných
12.02.-18.02.2018pondělí - pátekNárodní týden manželství
14.02.2018 středa Popeleční středa
16.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
16.02.-18.02.2018pátek - nedělePostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Pavel Eliáš Lev, OFMCap)
17.02.2018 sobota Diecézní pouť: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála Olomouc
17.02.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
18.02.2018 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
18.02.2018 neděleSbírka na opravu kostela
18.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (farní rada)
19.02.-23.2.2018 pondělí - pátek SNĚŽENKY 2018 - jarní prázdniny na Arše
22.02.2018 čtvrtekCelosvětový svátek skautek
23.02.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.02.-25.2.2018 pátek - neděle Postní duchovní obnova pro mladé muže v Olomouci
25.02.2018 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
25.02.2018 neděleSbírka Haléř svatého Petra
25.02.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (ženy)

BŘEZEN

02.03.2018 pátekNávštěva nemocných
02.03.2018 pátekPrvní pátek v měsíci - adorace a svátostné požehnání
02.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
02.03.2018 pátekSchůzka biřmovanců a animátorů po mši sv. v Pastoračním domě P.A.Šuránka
04.03.2018 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
04.03.2018 neděleFarní kavárna
04.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (rodiče a děti, které jdou letos k prvnímu svatému přijímání, dětská schola)
04.03.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.03.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
09.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.03.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
11.03.2018 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
11.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (biřmovanci)
13.03.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
13.03.2018 úterýSetkání členů farní rady - Pastorační dům P.A.Šuránka 19,00 h
16.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.03.2018 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
18.03.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
18.03.2018 neděleKřížová cesta ve 14,00 h (muži)
18.03.2018neděleSvatojosefská pouť mužů (Svatý Hostýn)
18.03.2018neděle Křížová cesta na Antonínku v 15,00 h (Matice svatoantonínská)
19.03.2018pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2018středaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
23.03.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.03.-24.03.2018pátek - sobotaDĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2018 - Velehrad
24.03.2018 sobotaPříležitost k velikonoční svaté zpovědi v 16,00 h
25.03.2018 neděleKonec ZIMNÍHO ČASU a začátek LETNÍHO ČASU
25.03.2018 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
25.03.2018neděleDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
25.03.2018 neděleKřížová cesta v kostele i v přírodě ve 14,00 h
30.03.2018pátekKlepáčování v 7,00 h; v 11,30 h a v 17,00 h od kostela
30.03.2018pátekRanní chvály v 8,00 h
30.03.2018 pátekKřížová cesta v 15,00 h
30.03.-31.03.2018pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
31.03.2018sobotaKlepáčování v 7,00 h; v 11,30 h a v 19,00 h od kostela
31.03.2018sobotaRanní chvály v 8,00 h
31.03.2018 sobotaAdorace u Božího hrobu

DUBEN

01.04.2018 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
01.04.2018neděleSbírka na kněžský seminář AO
01.04.2018neděleSvěcení pokrmů
01.04.2018 neděleFarní kavárna
01.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.04.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
06.04.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
06.04.2018 pátekNávštěva nemocných
06.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
06.04.2018 pátekBeseda o pěší pouti na vozíku
07.04.2018sobotaSvětový den zdraví
08.04.2018 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
08.04.2018neděle Valná hromada Matice svatoantonínská
08.04.2018 neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
09.04.2018pondělíDen modliteb za počatý život
13.04.2018 pátekZkouška scholy od 17,00 h
13.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
14.04.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
15.04.2018 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15.04.2018 neděle Sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu
15.04.2018neděleV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC v Zašové
15.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
20.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.04.2018 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.04.2018neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
22.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
27.04.2018 pátekZkouška scholy od 16,30 h
27.04.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.04.2018 pátekSTUDNA v Bílovicích
28.04.2018sobotaPouť hasičů (Svatý Hostýn)
29.04.2018 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
29.04.2018 neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
30.04.2018 pondělíSetkání seniorů v Pastoračním domě P.A.Šuránka v 16,00 h
30.04.2018 pondělíZkouška scholy v 19,00 h

KVĚTEN

01.05.-31.05.2018úterý - čtvrtekMájová pobožnost po večerní mši svaté
01.05.2018 úterý Prvomájová pěší pouť do Bzence
01.05.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.05.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
04.05.2018 pátekNávštěva nemocných
04.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
05.05.2018 sobota Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
05.05.-06.05.2018 sobota - nedělePěší pouť do Pitína
06.05.2018 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
06.05.2018neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
06.05.2018nedělePouť bohoslovců za povolání (Svatý Hostýn)
06.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
10.05.2018čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
11.05.2018pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
11.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
11.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
11.05.2018 pátekSchůzka rodičů dětí, které mají letos přistoupit poprvé k svatému přijímání (po mši svaté)
12.05.2018sobotaMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2018sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
12.05.2018sobotaPouť Radia Proglas a TV Noe (Svatý Hostýn)
12.05.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.05.2018 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
13.05.2018neděleSbírka na opravy kostela
13.05.2018neděleSvátek matek
13.05.2018neděleFarní rada
13.05.2018nedělePouť podnikatelů (Svatý Hostýn)
13.05.2018neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
18.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
18.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
19.05.2018sobota Svatá zpověď dětí před prvním svatým přijímáním a zkouška na nedělní obřad v 15,00 h
19.05.2018sobota Františkánské odpoledne na Antonínku v 15,00 h
19.05.2018 sobotaZkouška scholy v 19,00 h
20.05.2018neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018nedělePrvní svaté přijímání dětí
20.05.2018neděleSbírka na církevní školy v diecézi
20.05.2018nedělePouť včelařů (Svatý Hostýn)
20.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.05.2018čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
24.05.2018čtvrtekDen modliteb za církev v Číně
25.05.2018pátekMezinárodní den ztracených dětí
25.05.2018 pátekZkouška scholy v 16,00 hodin
25.05.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
25.05.2018 pátekNoc kostelů
26.05.2018sobotaPouť vdov a vdovců na Antonínku
27.05.2018neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
27.05.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

ČERVEN

01.06.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
03.06.2018 neděleSlavnost Těla a Krve Páně
03.06.2018neděle Pouť Matice svatoantonínské na Antonínku (mši sv. v 10,30 h slouží P. František Bezděk, SDB)
01.06.2018pátekMezinárodní den dětí
01.06.2018 pátekNávštěva nemocných
01.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
01.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
04.06.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
05.06.2018úterýSvětový den životního prostředí
05.06.2018 úterýDiecézní pouť: Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
05.06.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
08.06.2018pátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
08.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
08.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
09.06.2018sobotaPouť lékařů a zdravotníků (Svatý Hostýn)
09.06.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
10.06.2018 neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10.06.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela
10.06.2018 neděleFarní kavárna
10.06.2018neděle Modlitba hodin a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
13.06.2018středa Domácí pouť na Antonínku v 17,00 h (program zde a doprava na pouť zde)
15.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.06.2018 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.06.2018neděle Hlavní pouť na Antonínku (program zde a doprava na pouť zde)
23.06.2018sobotaSvěcení jáhnů – katedrála Olomouc
24.06.2018 neděleSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
24.06.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.06.2018úterýMezinárodní den boje proti narkomanii
29.06.2018pátekSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
29.06.2018 pátekZkouška scholy v 16,30 h
29.06.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
30.06.2018sobotaSvěcení kněží – katedrála Olomouc

ČERVENEC

01.07.2018 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
01.07.2018neděle Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku (mše sv. v 9,00 h a v 10,30 h)- doprava zde
02.07.2018 pondělíSetkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
03.07.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
04.07.2018 středaPěší pouť na Velehrad
05.07.2018čtvrtekSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2018čtvrtekNárodní pouť: Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
05.07. - 08.07.2018čtvrtek - neděleUČEDNICTVÍ - duchovní obnova na Antonínku (vede P. Adam Rucki)
06.07.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
06.07.2018 pátekNávštěva nemocných
08.07.2018 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.07. - 13.07.2018neděle - pátekAntonínovo léto
15.07.2018 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.07.2018neděle Setkání farní rady
15.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
22.07.2018 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
24.07.2018úterý LEHKÁ BRIGÁDA (PO)HODOVÁ (prostranství okolo kostela) v 17,30 h
25.07.2018středaSvátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti
29.07.2018 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.07.2018neděle Hody
29.07.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
29.07.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

SRPEN

03.08.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
03.08.2018 pátekNávštěva nemocných
04.08.2018sobota Poutní a poznávací zájezd (Matice svatoantonínská)
05.08.2018 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
06.08.2018 pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
07.08.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
12.08.2018 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.08.2018neděleHlavní pouť (Svatý Hostýn)
12.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
15.08.2018středaNanebevzetí Panny Marie
15.08.2018středaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
18.08.2018sobotaPouť pedagogů (Svatý Hostýn)
19.08.2018 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.08.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
19.08.2018neděleOrelská pouť (Svatý Hostýn)
19.08.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.08.2018sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin (Svatý Hostýn)
26.08.2018 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.08.2018neděle Děkovná pouť - dožínková na Antonínku (doprava na pouť zde)

ZÁŘÍ

01.09.2018sobotaCyklopouť (odjezd v 9,00 h od kostela - kaplička nad Bzencem)
01.09.2018sobotaMuklovská pouť (Svatý Hostýn)
02.09.2018 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
02.09.2018nedělePouť členů Matice svatohostýnské (Svatý Hostýn)
02.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.09.2018pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
03.09.2018pondělí Zkouška scholy v 16,45 h
03.09.2018pondělí Žehnání aktovek
04.09.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
07.09.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
07.09.2018 pátekNávštěva nemocných
07.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.09.2018 pátekSetkání biřmovanců po mši svaté
08.09.2018sobotaMezinárodní den gramotnosti
09.09.2018 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09.09.2018neděle Setkání členů farní rady po mši svaté
09.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
14.09.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
14.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
15.09.2018sobotaSTAŇ SE KRÁLEM! (Kunovice)
16.09.2018 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2018neděleDen církevních škol
16.09.2018neděleFarní den (ve 14,30 h na farním dvoře)
16.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
17.09.2018 pondělíZačátek vyučování náboženství ve školním roce 2018/2019 (rozvrh zde)
21.09.2018pátekMezinárodní den míru
21.09.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
21.09.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
22.09.2018 sobotaPříležitost přistoupit ke svátosti smíření pro biřmovance od 15,00 h
23.09.2018 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.09.2018 neděleSvátost biřmování v 10.00 h
23.09.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
23.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
26.09.2018středaMezinárodní den neslyšících
28.09.2018pátekSlavnost svatého Václava
28.09.2018pátekNárodní pouť: Stará Boleslav – sv. Václav
30.09.2018 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30.09.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h

ŘÍJEN

01.10.2018pondělíMezinárodní den hudby
01.10.2018pondělí Modlitby otců
02.10.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
03.10.2018 středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.10.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
05.10.2018 pátekNávštěva nemocných
05.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
05.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
07.10.2018 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07.10.2018 neděle Farní kavárna
07.10.2018neděleFRANTIŠKÁNI NA ANTONÍNKU
07.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
08.10.2018pondělí Setkání seniorů v 16,00 h v Pastoračním domě P.A.Šuránka
12.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
12.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.10.2018 pátekSTUDNA v Uherském Hradišti
13.10.2018sobotaPřijď/te na Antonínek na společnou modlitbu růžence
13.10.-14.10.2018sobota - neděleDušičková pouť (Svatý Hostýn)
14.10.2018 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
16.10.2018úterýSvětový den výživy
19.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
19.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
20.10.2018sobotaSvatohubertská pouť (Svatý Hostýn)
21.10.2018 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21.10.2018neděleDen modliteb za misie
21.10.2018neděleSbírka na misie
21.10.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
25.10.-08.11.2018čtvrtek - čtvrtekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné
26.10.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
26.10.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
27.10.-28.10.2018 sobota - neděle Prodej knih, kalendářů a pohledů
27.10.2018sobota Dušičková pouť a křížová cesta na Antonínku v 16,00 h
27.10.-28.10.2018 sobota - neděle Prodej knih, kalendářů a pohledů
28.10.2018 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - 110 let
28.10.2018neděle Sbírka na opravy našeho kostela
28.10.2018neděle Dušičková pobožnost (začátek ve 14,00 h v kostele)

LISTOPAD

25.10.-08.11.2018čtvrtek - čtvrtekMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné
01.11.2018čtvrtekSlavnost Všech svatých
02.11.2018pátekVzpomínka na všechny věrné zemřelé
02.11.2018 pátekPrvní pátek v měsíci
02.11.2018 pátekNávštěva nemocných
02.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
02.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.11.2018 sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.11.2018 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
04.11.2018neděleSbírka na Charitu
04.11.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
05.11.2018pondělíZkouška na vánoční divadlo v 17,00 h u Radochů
05.11.2018pondělíZkouška scholy v 17,30 h
06.11.2018 úterýVýroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka
09.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
09.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
10.11.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
11.11.2018 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2018úterýMezinárodní den nevidomých
16.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
16.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
17.11.2018sobotaMezinárodní den studentstva
17.11.2018sobotaDěkanátní vybíjená
17.11.2018sobotaZkouška na vánoční divadlo ve 14,00 h
18.11.2018 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.11.2018 neděleSbírka na opravy našeho kostela a Pastoračního domu
19.11.2018pondělíDen Bible
23.11.2018 pátekZkouška scholy v 16,45 h
23.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
23.11.2018 pátekZkouška na vánoční divadlo po mši svaté
25.11.2018neděleSlavnost Ježíše Krista Krále
25.11.2018neděleObnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu
25.11.2018neděleSetkání členů farní rady
30.11.2018 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
02.12.2018neděle1.neděle adventní
02.12.2018neděle Mše svatá na Antonínku v 15,00 h
03.12.2018pondělíRORÁTY
04.12.2018 úterý Mše svatá za posvěcení kněží na Antonínku v 15,00 h
05.12.2018středaRORÁTY
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
10.12.2018pondělíDen lidských práv
10.12.2018pondělíRORÁTY
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
12.12.2018středaRORÁTY
17.12.2018pondělíRORÁTY
19.12.2018středaRORÁTY
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
31.12.2018pondělíSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí