Nový poutnický křiž projde brzy i naší farností

Nový poutnický křiž projde brzy i naší farností

Na konci prázdnin při Dožínkové pouti na Sv. Antonínku (26. 8. 2012) bude požehnán další úsek Cyrilometodějské poutní cesty ve směru Velehrad – Sv. Antonínek.

Poprvé po nové trase vyjdeme již den před samotnou poutí do Ostrožské Lhoty a na druhý den budeme pokračovat na Sv. Antonínek. Poutníci ponesou i nový poutnický kříž, který věnoval Matice velehradské sochař Otomar Oliva.

Více o pěší poutní samotné zde

Velehradský sochař Otmar Oliva vyhověl prosbě pěších poutníků z Matice velehradské a daroval jim poutnický kříž. Je vyroben z chromniklu, takže je velmi lehký.

Horní kovová část je nesazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i hříšné, protože tvořené lidmi.
Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se "nedostalo": Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny.
Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek.

V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: "V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem.

Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky:

JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ."


Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice.

Text a foto Petr Hudec www.maticevelehradska.cz