Oznamy pro farnost 07.07.2024

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V sobotu 13. července 2024 ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Dominik Ševčík a Romy Kubalová bytem v Hodoníně.

V předsíni kostela a na poslední lavici najdete přihlášky do vyučování náboženství na základní škole. Vyplněné přihlášky odevzdejte na faře do schránky.

Z pohřbu Jaroslava Trávníčka bylo darováno na potřeby kostela 4 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Kdo se chce zapojit do příprav farního dne, který by měl proběhnout 23.září, obraťte se na pana Jiřího Bezděka: tel 507 258 765. Nápady jsou vítány.