Oznamy pro farnost 30.06.2024

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

V pátek už nebude večerní mše svatá v tomto školním roce pro rodiny s dětmi.

Svatý Antonínek vás zve na duchovní obnovu Duše Slovácka od soboty 29. června 2024 do úterý 2. července 2024. Sadou přednášek otce Vojtěcha Kodeta, můžeme zakusit hřejivé pohlazení na duši. On dokáže otevírat brány srdcí, která jsou někdy zatížená starostmi, problémy, těžkostmi a umí vystihnout podstatu věci. Tak neváhej přijít v sobotu v 8:45 hodin. Pro farníky z Blatnice, Blatničky a Ostrožské Lhoty je Duše Slovácka zdarma.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné mi můžete do té doby nahlásit.

V sobotu 13. července 2024 ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Dominik Ševčík a Romy Kubalová bytem v Hodoníně.

V předsíni kostela a na poslední lavici najdete přihlášky do vyučování náboženství na základní škole. Vyplněné přihlášky odevzdejte na faře do schránky.

Ctitelé svatého Antonína darovali na potřeby kostela 1 750,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Přílohy

Přihláška do vyučování náboženství
Přihláška do vyučování náboženství