Františkání nás zvou na Svatý Antonínek

Františkání nás zvou na Svatý Antonínek

Sekulární františkáni nás srdečně zvou v sobotu 6. 6. 2020 na Svatý Antonínek.

Program: (14.00 - 20.00)
Přednáška na téma - New age a křesťanská víra s Václavem Čápem, teologem a misionářem
15.00 mše svatá agapé, adorace, chvály s hudebním doprovodem, možnost přímluvné modlitby

Václav Čáp
Studoval na Vysokém učení technickém v Brně, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, pobýval v trapistickém klášteře v USA a ve Francii, byl dobrovolníkem mezi lidmi na ulici v New Yorku.

Dnes je Václav Čáp ze Zlína misionářem, překladatelem známých kazatelů z různých částí světa, pořádá vlastní semináře. O františkánském knězi z Malty, P. Eliasovi Vellovi, kterému mnoho let tlumočí, řekl: "Zpočátku jsem měl vůči němu ostych, úctu, bázeň až strach. Vnímal jsem ho jako autoritu, světovou osobnost. Později jsem ale zjistil, že tento muž je velmi lidský, otcovský, milosrdný. Podporoval mě a povzbuzoval. Náš vztah se začal proměňovat na vztah syna a otce. Po zhruba šesti letech jsem s ním při jeho duchovních cvičeních a seminářích trávil zhruba tři měsíce ročně. Kromě překladatele jsem se stal také jeho manažerem pro Českou republiku. Za tu dobu jsem ho poznal jako člověka, který dokáže v každé situaci zachovat hluboký pokoj, má otcovský přístup a nesmírnou trpělivost. To si dokáže udržet, i když je velmi unavený a vyčerpaný, protože za ním znovu a znovu přichází mnoho lidí, kteří od něj chtějí povzbuzení a modlitbu."

Václav Čáp, který mnohé zkušenosti získal právě od otce Eliase Velly, bude na Svatém Antonínku přednášet na téma New age a křesťanství.