Prvomájová pěší pouť do Bzence. Přidej se k nám!

Prvomájová pěší pouť do Bzence. Přidej se k nám!

Již řadu let farnost Blatnice putuje v měsíci máji na posvátný Velehrad. Letošní pouť však bude specifická. Hlavní změna se týká samotného cíle, kterým bude Bzenec.

Na společnou pouť jsou tentokrát srdečně zváni pěší poutníci z širokého okolí. Hlavním úkolem putujících bude vrácení kříže ze Svatého Antonínku zpět do Bzence.

Na společnou pouť se vydáme v úterý 1. května 2018 v 8.00 ze Svatého Antonínku.

Mše svatá bude sloužena v 13.30 ve Bzenci ve farním kostele sv. Jana Křtitele.

Délka trasy 20 km.
S sebou dobrou náladu a svačinu.
Cesta zpět individuální.

A proč do Bzence vlastně putujeme?

1703 byla postavena kaple sv. Floriána a Šebestiána nad Bzencem.

1945 je kaple ustupující německou armádou vyhozena do povětří. Kostelník František Bezchleb z trosek zachránil dřevěný kříž.

1971 po 26 letech kříž přinesla na zádech v nůši jeho manželka, vdova Františka Bezchlebová, na Svatý Antonínek, kde byl až do dnešních dnů.

2018 město Bzenec kapli znovu vybudovalo.

1. května 2018 kříž přeneseme zpět.