Cyklopouť do Nivnice - 3. 9.

Cyklopouť do Nivnice - 3. 9.

Již za pár dnů, v sobotu 3. 9. 2016 , se nám po roce naskytne příležitost vyrazit společně někam na kole. Tentokrát pojedeme do Nivnice a sraz je v 9:00 u kostela.

Hlavní trasér zve všechny potenciální zájemce:

Jak je již tradicí i v letošním roce se opět vydáme na cyklopouť. Tentokrát to bude do Nivnice, kde navštívíme kapli Nejsvětější Trojice. Uskuteční se první sobotu v září, to znamená 3. 9. 2016. Odjezd by byl od kostela v 9:00 hod. ráno. Kdo bydlí u potoka a v blízkém okolí, může počkat u „mlékárny“. Jestli se však chce zahřát na provozní teplotu, může vyjet ke kostelu.

Kaplička se nachází nad Nivnicí na Čupech, na „Panském kopci“ vévodícímu celému okolí. Byla postavena v roce 1908 ze sbírky farníků. Přispěli na ni i tehdejší „legrůti“ (tj. budoucí odvedenci na vojnu) obnosem, který jim zbyl od zábavy spolu s dary, co dostali od lidí, když chodili nakonec masopustu za maškary. Byla postavena z kamení a vybavena přičiněním tehdejšího kaplana P. Jana Černého, který působil v Nivnici od roku 1905 do roku 1913. Už víte něco o kapličce a teď něco o trase.

Protože je to cykllopouť, tak povede po cyklotrasách. Až do Nivnice se od nás již dostaneme po kvalitních cyklostezkách. Ty nás povedou do Hluku, kde by mohla být třeba zmrzlina (známe již z minulých poutí), odtud pak do Dolního Němčí a poté „novou“ cyklostezkou do Nivnice. I když projedeme dost obcí, je to pouze 17.5 km tam a ta samá délka zpět Dohromady tedy pohodových 35 km víceméně po rovině. Pouze až v Nivnici krátké stoupání ke kapličce. Kdo by nemohl vyjet, může kombinovat s pěší poutí a těm starším určitě pomohou vytlačit kolo obětaví dobrovolníci (vždyť jsme založili spolek …)

U kapličky je pěkné příjemné prostředí a vedle je postavena rozhledna. Neváhejme tedy připravit kola, ale hlavně se přihlásit, protože bychom možná zajistili nějaký společný oběd. Bude ještě upřesněno. A kde se hlásit? Zájemci zkuste to v sakristii nebo v cukrárně (Alka Skřenková), na Sedmikrásce (Olinka Pavelková nebo Jarka Hájková), na obecním úřadě (Lidka Dominiková) nebo u mě, když mě potkáte.

Těší se na Vás Mirek Pospíšil

P.S.: Kdyby sa nekdo nestihl přihlásit, tož dojeďte ke kostelu. Šak víte, že dobrých ludí sa dycky vleze.