Květnová pěší pouť

Květnová pěší pouť

V letošním roce se opět vydáme na „naši lhotskou“ pouť.
Uskuteční se ve dnech 30. 4. – 1. 5. (sobota, neděle). Vzhledem k Roku milosrdenství by se šlo na Sv. Hostýn (Svatá brána).
Odchod ze Lhoty v 7:45 hod. do Ostr. Nové Vsi.
Vlakem do Zlína. Ze Zlína pěšky přes Fryšták na Rusavu. Celkem by se v sobotu šlo pouze pohodových 19 km.
Oběd bude zajištěn ve Fryštáku. Možnost i kávičky, zákusku i duchovního povzbuzení.

V neděli pěšky Rusava – Sv. Hostýn pouze 4-5 km , ale se stoupáním příjemným lesem s krásným čerstvým vzduchem.

Na neděli 1. května je na Sv. Hostýně naplánována 9. pouť bohoslovců za povolání a 11. prvomájová pouť rodin. Máme z naší obce jednoho bohoslovce a tak vydejme se podpořit bohoslovce ve svém rozhodnutí a vyprosit nová povolání.

Současně je to také pouť rodin. Bylo by tedy krásné, kdyby se celé rodiny vydali na toto naše putování s možností projít Svatou bránou. Svaté brány máme v naší arcidiecézi tři – v olomoucké katedrále, na Sv. Hostýně a na Velehradě. Matice svatohostýnská připravila pro děti poutní deníček, který si mohou vyzvednout i v našem kostele. Zde po úspěšném zvládnutí poutě a projítí Svatou bránou obdrží samolepku, kterou si svůj deníček vyzdobí.

Zájemci hlaste se v sakristii nebo u Alky Skřenkové, na Sedmikrásce u Jarky Hájkové nebo na obecním úřadě u Lidky Dominikové.

Kdo si netroufá na celou trasu a chtěl by se zúčastnit jen posledního úseku, hlaste se taktéž, kvůli zajištění autobusu . Bude vyřízené povolení a autobus vyjeda na k bazilice.

V neděli je plánován pro všechny oběd v poutnickém domě.

Bližší informace později.