Svatý rok milosrdenství


Svatý rok milosrdenství

O slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12. 2015) vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství , který celosvětové vyhlásil papež František. Ukončen bude 20. 11. 2016.

Kalendář akcí s účastí papeže zde

Svaté brány v ČR zde

Význam loga zde

Kde se budou objevovat čerstvé aktuality? zde

Milosrdenství v praxi!

Milosrdenství v praxi!

Kdo dával v náboženství pozor, ví, že máme celkem 14 skutků milosrdenství. Ty se dále dělí na tělesné a duchovní skutky milosrdenství. Jedna věc však je o skutcích vůbec vě...

Národní pouť do Krakova ve Svatém roce milosrdenství

Národní pouť do Krakova ve Svatém roce milosrdenství

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce milosrdenství Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Bližší informace zde...

Svatá brána se otevře i na Velehradě

V neděli 24. ledna jsem zváni v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Josef Hrdlička. Při této slavnosti bude otevřena Sv...

Beseda o charitě

Beseda o charitě

V neděli 17. ledna 2016 se v prostorách Pastoračního domu v Ostrožské Lhotě uskuteční v 18:00 beseda o Farních charitních střediscích. Beseda je určena jak pro mládež,...

Co je smyslem Svatého roku a jak bude probíhat?

Co je smyslem Svatého roku a jak bude probíhat?

Na samotném počátku Svatého roku milosrdenství zařadila televize Noe do diskuzní pořadu Kulatý stůl aktuální téma – milosrdenství. Díky archivu televize můžeme pořad zhléd...

Modlitba ke Svatému roku milosrdenství

Modlitba ke Svatému roku milosrdenství

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vi...