Nedělní liturgie

16. neděle v mezidobí

1. čtení: Jer 23,1-6
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: Ef 2,13-18
Evangelium: Mk 6,30-34