Krátké zprávy

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci

110. výročí posvěcení našeho kostela

Sbírka na opravy našeho kostela

Dušičková pobožnost v neděli 28.října ve 14.oo hodin

Výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka