Kalendář - co nás čeká?

PROSINEC

13.12.2017 středa Roráty
14.12.-15.12.2017 čtvrtek - pátek Sbírka vánočního čajového pečiva
15.12.2017 pátek Setkání mladých z děkanátu ve Starém Městě
15.12.-17.12.2017 pátek-neděle Adventní duchovní obnova pro ženy v Kroměříži
17.12.-24.12.2017 neděle-neděle Příprava na vánoční svátky
18.12.2017 pondělí Roráty
20.12.2017 středa Roráty
25.12.2017 pondělí Slavnost Narození Páně
26.12.2017 úterý Svátek sv. Štěpána
31.12.2017 neděle Svátek Svaté rodiny
31.12.2017 neděle Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2017 neděle Silvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LEDEN

01.01.2018 pondělíSlavnost Matky Boží, Panny Marie
01.01.2018 pondělíSvětový den modliteb za mír
03.01.2018 čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.01.2018 sobota Slavnost Zjevení Páně
07.01.2017 neděleSvátek Křtu Páně
13.01.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.01.2018 sobota Ples pro Antonínek v Blatničce
18.1.-25.1.2017 čtvrtek-čtvrtekTýden modliteb za jednotu křesťanů
31.01.2018středaSvětový den pomoci malomocných

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ÚNOR

11.02.2018 neděleSvětový den nemocných
14.02.2018 středa Popeleční středa
16.02.-18.02.2018pátek - nedělePostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Pavel Eliáš Lev, OFMCap)
17.02.2018 sobota Diecézní pouť: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála Olomouc
17.02.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
19.02.-23.2.2018 pondělí - pátek SNĚŽENKY 2018 - jarní prázdniny na Arše
22.02.2018 čtvrtekCelosvětový svátek skautek
25.02.2018 neděleSbírka Haléř svatého Petra

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

BŘEZEN

10.03.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
18.03.2018neděleSvatojosefská pouť mužů (Svatý Hostýn)
19.03.2018pondělíSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
21.03.2018středaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
25.03.2018neděleDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
30.03.-31.03.2018pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

DUBEN

01.04.2018 neděleSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
01.04.2018neděleSbírka na kněžský seminář AO
07.04.2018sobotaSvětový den zdraví
09.04.2018pondělíDen modliteb za počatý život
14.04.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
15.04.2018neděleV. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC v Zašové
22.04.2018neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
28.04.2018sobotaPouť hasičů (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

KVĚTEN

05.05.2018 sobota Diecézní pouť: Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
06.05.2018neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve svědě
06.05.2018nedělePouť bohoslovců za povolání (Svatý Hostýn)
10.05.2018čtvrtekSlavnost Nanebevstoupení Páně
11.05.2018pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
12.05.2018sobotaMezinárodní den ošetřovatelek
12.05.2018sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě
12.05.2018sobotaPouť Radia Proglas a TV Noe (Svatý Hostýn)
12.05.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
13.05.2018neděleSvátek matek
13.05.2018nedělePouť podnikatelů (Svatý Hostýn)
20.05.2018neděleSlavnost Seslání Ducha Svatého
20.05.2018neděleSbírka na církevní školy v diecézi
20.05.2018nedělePouť včelařů (Svatý Hostýn)
24.05.2018čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího kněze
24.05.2018čtvrtekDen modliteb za církev v Číně
25.05.2018pátekMezinárodní den ztracených dětí
27.05.2018neděleSlavnost Nejsvětější Trojice
31.05.2018čtvrtekSlavnost Těla a Krve Páně

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVEN

01.06.2018pátekMezinárodní den dětí
05.06.2018úterýSvětový den životního prostředí
05.06.2018 úterýDiecézní pouť:Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení
08.06.2018pátekSlavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
09.06.2018sobotaPouť lékařů a zdravotníků (Svatý Hostýn)
09.06.2018 sobotaDuchovní obnova pro mládež ve Vranově u Brna - SKVĚLÁ VOLBA
23.06.2018sobotaSvěcení jáhnů – katedrála Olomouc
26.06.2018úterýMezinárodní den boje proti narkomanii
29.06.2018pátekSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.06.2018sobotaSvěcení kněží – katedrála Olomouc

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ČERVENEC

05.07.2018čtvrtekSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
05.07.2018čtvrtekNárodní pouť: Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
25.07.2018středaSvátek sv. Jakuba Staršího, patrona farnosti

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

SRPEN

12.08.2018neděleHlavní pouť (Svatý Hostýn)
15.08.2018středaNanebevzetí Panny Marie
15.08.2018středaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie (Svatý Hostýn)
18.08.2018sobotaPouť pedagogů (Svatý Hostýn)
19.08.2018neděleOrelská pouť (Svatý Hostýn)
26.08.2018neděleArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ZÁŘÍ

01.09.2018sobotaMuklovská pouť (Svatý Hostýn)
02.09.2018nedělePouť členů Matice svatohostýnské (Svatý Hostýn)
08.09.2018sobotaMezinárodní den gramotnosti
16.09.2018neděleDen církevních škol
21.09.2018pátekMezinárodní den míru
26.09.2018středaMezinárodní den neslyšících
28.09.2018pátekSlavnost svatého Václava
28.09.2018pátekNárodní pouť: Stará Boleslav – sv. Václav

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

ŘÍJEN

01.10.2018pondělíMezinárodní den hudby
13.10.-14.10.2018sobota - neděleDušičková pouť (Svatý Hostýn)
16.10.2018úterýSvětový den výživy
20.10.2018sobotaSvatohubertská pouť (Svatý Hostýn)
21.10.2018neděleDen modliteb za misie
21.10.2018neděleSbírka na misie

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2018čtvrtekSlavnost Všech svatých
02.11.2018pátekVzpomínka na všechny věrné zemřelé
04.11.2018neděleSbírka na Charitu
13.11.2018úterýMezinárodní den nevidomých
17.11.2018sobotaMezinárodní den studentstva
19.11.2018pondělíDen Bible
25.11.2018neděleSlavnost Ježíše Krista Krále

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí

PROSINEC

01.12.2018sobotaSvětový den boje proti AIDS
02.12.2018neděle1.neděle adventní
08.12.2018sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
10.12.2018pondělíDen lidských práv
11.12.2018úterýAdorační den farnosti Ostrožská Lhota
25.12.2018úterýSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12.2018středaSvátek sv. Štěpána
31.12.2018pondělíDěkovná pobožnost na konci roku (Svatý Hostýn)

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce v Ostrožské Lhotě Ostatní akce v Ostrožské Lhotě
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Akce v okolí